Raadsthema Sport

Velsen wil een inclusieve gemeente zijn, met vitale en gezonde inwoners met een gezonde leefstijl. Plezier in sporten en bewegen is belangrijk voor alle Velsenaren, maar in het bijzonder voor inwoners vanaf 45 jaar en jongeren uit risicogroepen.

Sporten kan overal in onze gemeente

Een gemeenschappelijk toekomstbeeld van de gemeenteraad

Wat doen de mensen in Velsen als ze een uurtje over hebben? Sporten. Want dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig. Je ontmoet je vrienden in het park bij de openbare gymtoestellen. Je spreekt af met je urban sportclub in het centrum om afgemat te worden door de trainer. Een sliert kinderen met hockeysticks fietst naar één van de sportvelden. Buurtsportcoaches zijn actief in de wijk. Oud en jong Velsen beweegt. Wat de gemeente hiermee te maken heeft? 

Wij zijn aanjager van dit alles:

 • We stimuleren en faciliteren multifunctioneel gebruik van toekomstbestendige en moderne accommodaties.
 • We vernieuwen sportparken of richten ze opnieuw en efficiënter in. Zoveel mogelijk de hekken open en velden toegankelijk.
 • We motiveren en ondersteunen jongeren en ouderen om te bewegen.
 • We zien sport als preventie voor gezondheidsklachten.

Over deze aanpak is grote mate van overeenstemming

 • We zetten in op verruiming van het aantal plekken voor buitenspelen en urban sporten en fitnesstoestellen in openbare natuurspeelplaatsen.
 • We hebben een open blik en zijn meewerkend (qua vergunningen) als inwoners of sportondernemers met initiatieven komen.

Over deze vragen gaat de discussie straks in de raad

 • Hoe gaan we deze ambitie waarmaken? Waar beginnen we en wat heeft prioriteit?
 • Zitten we op één lijn qua multifunctionele accommodaties (aanpak Schoonenberg, De Elta, toekomstperspectief RKVV)?
 • Wat vinden we van schoolzwemmen?
 • Hoe evalueren we het sport- en preventieakkoord?
 • Hoe zetten we het Jeugd- sport- en cultuurfonds in?
 • Willen we een Sportraad instellen?
 • Willen we een samenspel met Telstar om jeugdspelers uit de regio ook een kans te geven i.p.v. alleen jongens en meiden uit regio Amsterdam?
 • Hoe maken we sport(verenigingen) toegankelijk voor mindervaliden?
 • Willen we sportlocaties centreren bijv. langs of in de kernen?