Raadsthema Mobiliteit

Het beleid van de gemeente Velsen richt zich op een goede regionale bereikbaarheid, een vlotte en verkeersveilige afwikkeling van het verkeer op het gemeentelijk wegennet, het bevorderen van het fietsgebruik en het stimuleren van het openbaar vervoer.

Inwoners zijn tevreden over de bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Een gemeenschappelijk toekomstbeeld van de gemeenteraad

Met de auto in de file naar je werk. Zo ging dat vroeger. Maar de moderne Velsenaar stelt zichzelf nu de vraag: hoe reis ik zo optimaal mogelijk naar mijn bestemming? De gemeente zet namelijk in op STOPprincipe: de volgorde van stappen, trappen (fiets), ov naar personen(deel)auto. Op deze manier zijn we duurzaam én efficiënt: de kernen blijven goed ontsloten en bereikbaar – ook als de bevolking groeit.

Alvast een paar ideeën waaraan we gaan werken:

 • We maken schoolomgevingen en winkelgebieden veiliger door verkeer af te remmen en/of de omgeving overzichtelijk te maken. 
 • We zetten in op de spitspont, de sluizenroute open voor alle verkeer, een effectiever ingericht Pontplein en het volledig maken van het knooppunt Velsen met de aanleg van de Velserverbinding (A9-A22-N208) samen met partners als Haarlem, provincie en rijk. 
 • We blijven een snelle bootverbinding met Amsterdam stimuleren. 
 • We verbeteren en vermeerderen de fietsenstalling bij het openbaar vervoer (snelbus en stations).
 • En we onderzoeken het gebruik van smart mobility: dat is met data, digitalisering en nieuwe vormen van mobiliteit de verkeersstroom beter en duurzamer regelen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van dynamisch verkeersmanagement, kastjes die de verkeersdrukte meten of deelauto’s. Voor meer info: Smart mobility | Rijkswaterstaatexterne-link-icoon.


Over deze vragen gaat de discussie straks in de raad:

 • Hoe gaan we deze ambitie waarmaken? Waar beginnen we en wat heeft prioriteit?
 • Willen we het fietsnetwerk uitbreiden en hoe?
 • Hoe gaan we om met het parkeerbeleid: hoeveel parkeerplaatsen, parkeernormen? Passen we de parkeernormen aan en geven we hiermee voor de locaties met normale parkeerdruk meer ruimte aan woningbouw? Passen we parkeernormen aan in nabijheid van OV-haltes?
 • Hoe richten we het Pontplein effectiever in en wat hebben we ervoor over?
 • Hoe gaan we om met de calamiteitenboog (A22/N208)?
 • Hoe staan we in de discussie A8/A9?
 • Willen we ‘OV binnen 800 meter’ voor iedereen realiseren?
 • Welke plannen maken we voor verkeersveiligheid?
 • Hoe stimuleren we elektrisch vervoer en laadpalen?
 • Hoe kunnen we bestaande infrastructuur zo goed mogelijk benutten?
 • MaaS (Mobility as a Service)
 • Zetten we nog in op een light rail verbinding met Amsterdam?
 • Bij schoolomgevingen en winkelgebieden wordt fietsen en lopen zoveel mogelijk de norm.