Raadsthema Luchtkwaliteit

De IJmond is een gebied met zware industrie, veel (vlieg)verkeer en scheepvaart. Deze activiteiten hebben invloed op de kwaliteit van de lucht die wij inademen. De luchtkwaliteit is daarom een onderwerp dat sterk leeft in de IJmond. We gaan voor schone lucht.

Schone lucht voor iedereen en zéker voor kinderen

Een gemeenschappelijk toekomstbeeld van de gemeenteraad

Het verbeteren van luchtkwaliteit heeft prioriteit. Zodat jong en oud veilig kunnen ademen. Maar eerlijk is eerlijk: de invloed van de gemeente is beperkt. De gemeente doet wel alles wat ze kan:

 • We zetten in op het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen én stoffen die juist voor kinderen schadelijk zijn.
 • We zetten in op schonere industrie, vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen en walstroom voor schepen in onze havens. We trekken hierbij samen op met onze partners in de regio.
 • We voeren het programma Gezondheid & Luchtkwaliteit uit.
 • We zetten in op de ambities uit het Schone Lucht Akkoord. 
 • We zijn transparant en duidelijk richting inwoners over de luchtkwaliteit in onze regio. We roepen hiertoe ook onze partners op: provincie, Rijk, GGD, RIVM.

Over deze aanpak is grote mate van overeenstemming

 • We beïnvloeden Rijk en provincie voor striktere normen en de handhaving daarvan, om zo spoedig mogelijk de schadelijke uitstoot door Tata Steel en andere industrie te verminderen.
 • Als gemeente geven we zelf het goede voorbeeld: we verduurzamen onze eigen activiteiten zoveel mogelijk.
 • We blijven ontwikkelingen van de luchtkwaliteit en gezondheidseffecten jaarlijks volgen door het herhalen van de Gezondheidsmonitor van de GGD en stofdepositie-onderzoek van het RIVM.

Over deze vragen gaat de discussie straks in de raad

 • Hoe ver gaat de ambitie op dit thema?
 • Welke oplossingsrichting en maatregelen horen daarbij?
 • Hoe gaan we voor 2030 voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)?
   

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.