Raadsthema Lokale economie en vestigingsklimaat

De gemeente Velsen speelt een belangrijke rol in het versterken en stimuleren van de lokale economie. Een vitale, lokale en regionale economie, die welvaart en werkgelegenheid genereert, vinden wij belangrijk.

Ondernemers vestigen zich graag in Velsen

Een gemeenschappelijk toekomstbeeld van de gemeenteraad

Ondernemers zijn van harte welkom om zich in onze gemeente te vestigen. Hun bedrijvigheid en innovaties zorgen voor een gezonde arbeidsmarkt en leveren onze inwoners veel op. De visserij, die momenteel onder druk staat, vormt een belangrijke economische activiteit voor Velsen. Ondernemers vestigen zich hier graag. Niet alleen door de geografische ligging, maar ook door het vestigingsklimaat dat hier heerst.

Een paar kenmerken van ons vestigingsklimaat:

 • Meedenken met ondernemers
 • Verminderen gemeentelijke regeldruk
 • Het ondernemersloket
 • Uitstekende communicatie met ondernemers
 • Uitvoering van gebiedsvisie Pont tot Park voor centrum IJmuiden
 • Anticiperen op tekort aan technisch gekwalificeerde mensen

Over deze aanpak is grote mate van overeenstemming

 • We zetten in op het aantrekken van ondernemers in de duurzame, innovatieve maakindustrie, offshore (wind)industrie als onderdeel van de Techport-regio én we benutten daarmee de kansen die de energietransitie biedt.

Over deze vragen gaat de discussie straks in de raad

 • Hoe gaan we deze ambitie waarmaken? Waar beginnen we en wat heeft prioriteit?
 • Hoe ziet een actief vestigingsbeleid, gericht op duurzame ondernemers eruit?
 • Hoe gaan we de kansen van de energietransitie benutten?
 • Hoe versoepelen we de regelgeving?
 • Hoe stimuleren we kleinschalige woon- en winkelruimten en startups?
 • Hoe gaan we om met bedrijven die zich graag in de haven van IJmuiden willen vestigen in leegstaande bedrijfspanden, maar dit niet kunnen vanwege het bestemmingsplan omdat ze niet haven/offshore gebonden zijn?
 • Willen we met citymarketing onze gemeente aantrekkelijker maken? 
 • En hoe verhoudt zich dat tot Techport?
 • Willen we een competitieve belasting op bedrijven?