Raadsthema Kunst en Cultuur

De gemeente Velsen heeft ambities om de culturele identiteit te versterken, de IJmond sterker te positioneren en meer mensen mee te laten doen.

Cultuur is voor iedereen

Een gemeenschappelijk toekomstbeeld van de gemeenteraad

Cultuur? Dat is lachen om cabaret. Ontroerd raken van kunst. Verbondenheid voelen binnen een vereniging. Maar ook: het ontwikkelen van je talent.

Gelukkig bruist het in Velsen van het culturele aanbod. Niet zo vreemd, want de gemeente koestert cultureel erfgoed, stimuleert cultureel ondernemerschap, zorgt dat het aanbod toegankelijk en betaalbaar is, biedt zekerheid voor de verschillende culturele instellingen en cultuurbeoefenaars en waarborgt de functies van de vlakke vloer. Al die inspanningen leveren een divers cultureel aanbod op waar de inwoners van Velsen én daarbuiten gretig gebruik van maken.

Wat staat er op de planning?

  • We faciliteren en ondersteunen het Pieter Vermeulen Museum met het vinden van nieuwe huisvesting.
  • We nemen in deze raadsperiode een besluit over de toekomst van de Stadsschouwburg.
  • We willen inzetten op voldoende fysieke ruimte voor cultuureducatie. 

Over deze vragen gaat de discussie straks in de raad

  • Wat houdt faciliteren en ondersteunen door de gemeente in? Hoe ver gaat dat?
  • Wat beslissen we over de toekomst van de Stadsschouwburg?
  • Houden we in de planvorming voor IJmuiden Pont tot Park ruimte vrij voor de eventuele vestiging van een bioscoop bij het horecaplein?
  • Voeren we een cultuurpas in voor jongeren en mensen met een laag inkomen?
  • Zetten we in op een (regionaal) programma voor de culturele sector en alle instellingen?
  • Hoeveel financiële ruimte is er voor verenigingen en cultuureducatie?