Raadsthema Jeugd

De gemeente Velsen wil zoveel mogelijk voorkomen dat ingrijpende jeugdzorg nodig is. Daarom richten we ons op acties aan de voorkant, om te voorkomen dat jongeren zwaardere hulp nodig hebben.

Opgroeien en jezelf ontwikkelen in Velsen

Een gemeenschappelijk toekomstbeeld van de gemeenteraad

Je bent jong en je woont in de gemeente Velsen. Hier kun je een prachtige toekomst voor jezelf uitstippelen. De meeste jongeren doen dit - dankzij hun gezin en netwerk - op eigen kracht. Ze hebben gemakkelijk toegang tot uitstekende faciliteiten zoals onderwijs, sport, cultuur, banen en starterswoningen. Zij voelen zich betrokken bij anderen en bij hun eigen buurt. Er is zelfs een grote groep jongeren die meedenkt met plannen van de gemeente. 

Voor de jongeren die een lastige start hebben, faciliteert de gemeente duurzame, laagdrempelige, integrale hulp.

Daarnaast hebben we oog voor de groeiende groep kinderen in armoede. Deze hulp varieert van ondersteuning in het gezin tot aan het begeleiden van ongezien talent met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en alles daar tussenin. Sleutelbegrippen hierbij zijn ‘vroeg-signalering’ en ‘creatieve oplossingen bij complexe casussen’. De gemeente zoekt daarbij ook naar een match tussen alle regelingen die er al zijn en de jongeren die ervoor in aanmerking komen.

Verder werkt de gemeente samen met een breed netwerk van scholen, jeugdhulp en andere partners, zoals jeugdboa’s. De kosten van de jeugdhulp zijn onder controle, bijvoorbeeld door de inzet van budgetplafonds. 

Over deze vragen gaat de discussie straks in de raad

  • Wat heeft de raad over voor deze ambitie? Hoeveel mag jeugdhulp kosten?
  • Wil de raad in preventie investeren en hoeveel?
  • Hoe combineren we laagdrempelige jeugdhulp met een strakkere afbakening en een strengere selectie aan de poort?
  • Wat is ervoor nodig om de jeugd in staat te stellen om een eigen inkomen te verwerven?
  • Hoe voorkomen we vroegtijdig schoolverlaten?
  • Is het wenselijk om kinderen in armoede te steunen met bonnen in plaats van met geld, zodat zeker is dat de steun ten goede komt aan de jongere?
  • Wat vinden we van de inzet van jongerenwerkers in wijken waar problemen met jongeren zijn?
  • Wil de gemeente begeleiding en passende trajecten aanbieden om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt weer werknemersvaardig te maken? Denk aan leer-werk-trajecten of begeleiding op de werkvloer.