Raadsthema Gezondheid

De gemeente vindt een gezond leven voor haar inwoners belangrijk. Het gaat om het hele spectrum van gezonde voeding, bewegen, mentale weerbaarheid, erbij horen, je thuis voelen en een groene omgeving.

Positieve gezondheid in Velsen is het uitgangspunt

Een gemeenschappelijk toekomstbeeld van de gemeenteraad

Hoe ziek ben je? Of eerder, hoe gezond ben je? Gemeente Velsen gaat uit van positieve gezondheid. We zetten ons in voor mensen met een beperking maar we kijken vooral naar wat wel kan zodat alle inwoners een betekenisvol leven hebben. In alle wijken.

Daarvoor doet de gemeente het volgende:

  • We zetten in op het verminderen van gezondheidsverschillen tussen buurten. 
  • We doen veel aan preventie op het gebied van leefstijl, voeding, beweging en sport.
  • We sturen aan op het verminderen van de gezondheidsrisico’s voor bewoners of gebruikers van een woning.
  • We stimuleren jongeren om gezondere keuzes te maken. 
  • We werken hierin samen met partners, zoals de GGD, Welzijn Velsen en sportclubs.
  • Hiervoor wordt een integraal gezondheidsbeleid ontwikkeld voor alle doelgroepen in de gemeente.

Over deze vragen gaat de discussie straks in de raad

  • Hoe maken we de inzet op preventie concreet? 
  • Welke initiatieven en ingrepen horen daarbij in Velsen?
  • En in welke mate zetten we deze oplossingsrichtingen in?