Raadsthema Dienstverlening

De ambtelijke organisatie zet zich in voor inwoners en ondernemers. Onze dienstverlening draagt bij aan de ontwikkeling van de IJmond-regio.

Inwoners vertrouwen op onze gemeente

Een gemeenschappelijk toekomstbeeld van de gemeenteraad

Inwoners en ondernemers hebben vertrouwen in de overheid. De dienstverlening van onze gemeente verloopt namelijk soepel én veilig. Het contact met de ambtenaren is goed. Inwoners ervaren expertise van de verschillende teams. Ze krijgen op tijd hun producten. Hun gegevens zijn veilig. Ze merken aan alles dat onze gemeente werkt met de inwoner en ondernemer in het hoofd en het hart en dat er van buiten naar binnen wordt gedacht. Dus niet de gemeentelijke processen staan centraal, maar de effecten voor de mensen in onze gemeente.

Als het goed is, merken onze inwoners van al die inspanningen achter de schermen weinig. Uitstekende dienstverlening mogen ze als normaal beschouwen. Soms is die onzichtbaarheid ook een valkuil: er zijn wel middelen en mensen nodig om alles soepel te laten draaien. Gelukkig heeft de gemeenteraad daar oog voor.

  • De gemeente werkt digitaal als het kan en persoonlijk waar nodig. 
  • We zijn telefonisch goed bereikbaar en maken werk van direct oplossen van kwesties.
  • We gaan door met het programma (online) dienstverlening. Daarbij hebben we aandacht voor laaggeletterden, inwoners met een beperking en niet-digitaal vaardigen. 
  • De gemeente reageert snel op meldingen van inwoners over de openbare ruimte. En we gaan door met de Slim Melden-app.

Over deze vragen gaat de discussie

  • Is de personele capaciteit goed afgestemd op de opgaven van de gemeente? En wat hebben we hier financieel voor over?
  • Een inwoner met een vraag, probleem of verzoek heeft altijd recht op een antwoord: hoe zorgen we ervoor dat de communicatie met de ambtenaar (of ambtenaren) goed verloopt?
  • Maken we een nieuw rijbewijs of identiteitsbewijs gratis bij diefstal, omdat het al vervelend genoeg is?
  • We gaan de mogelijkheden verkennen om het gemeentehuis flexibeler open te stellen buiten kantoortijden, zodat inwoners na hun werk tijd hebben om zaken te regelen die niet online kunnen.
  • Hoe zet de gemeente in op informele ontmoeting- en inloopmomenten?