Raadsthema Arbeidsmarkt

Velsen maakt onderdeel uit van de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond. De gemeente werkt daar samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en ketenpartners aan het optimaliseren van de arbeidsmarkt.

Waardevol werk of zinvolle dagbesteding

Een gemeenschappelijk toekomstbeeld van de gemeenteraad

Ben je inwoner van Velsen? Dan weet je dat je in onze gemeente snel een baan of zinvolle dagbesteding kunt vinden. Onze gemeente combineert onbenut talent met het arbeidstekort in bepaalde sectoren. Zoals de techniek of de zorg. De gemeente heeft een actieve rol in deze match. 

Gemeente Velsen stimuleert namelijk dat:

 • Onbenut talent zich omschoolt, zodat ze de juiste vaardigheden krijgen voor hun nieuwe baan.
 • Mensen met een bijstandsuitkering zo snel mogelijk overstappen op betaald werk, vrijwilligerswerk of een zinvolle dagbesteding.
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook een kans krijgen op de arbeidsmarkt.

Over deze vragen gaat de discussie straks in de raad

 • Hoe maken we deze ambitie waar? Waar beginnen we en wat heeft prioriteit?
 • Wil de gemeente optreden als matchmaker en aanbieder van stageplekken?
 • Gaan we voor ‘open hiring’ voor bepaalde functies binnen de gemeente? Door ondernemers in het MKB te leren om te gaan met deze nieuwe werknemers en te voorzien in een coach of aanspreekpunt.
 • In hoeverre wil de gemeente bedrijven en organisaties stimuleren om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen?
 • Wil de gemeente lokale ondernemers activeren voor lokale projecten?
 • Waar ligt de balans tussen ons richten op langdurig werkzoekenden en recente werkzoekenden?
 • Kunnen we het effect van regionale samenwerking benutten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een uitkering, bijvoorbeeld door inzetten van talenten?
 • Hoe gaan we om met problemen op de arbeidsmarkt bij zorg, gemeente, techniek, onderwijs, politie en handhaving?