Raadsstukken

U heeft het recht om te weten wat de gemeente allemaal doet. Zonder dat u daar eerst om hoeft te vragen. Dit recht is vastgelegd in de Wet open overheid. Dit betekent dat wij allerlei informatie openbaar maken, zoals de vergaderstukken van de gemeenteraad.

Raadsstukken zijn de ingekomen stukken die de gemeenteraad behandelt, maar ook vergaderstukken en verslagen van raadsvergaderingen. De gemeenteraad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Velsen. De vergaderingen zijn openbaar bij te wonen of online te volgen. U vindt de verslagen op NotuBiz Zoekresultaten Gemeente Velsen (raadsinformatie.nl)externe-link-icoon