Predicaat Koninklijk

Beschrijving

De Koning kan een bedrijf, vereniging of instelling het recht geven om het predicaat 'Koninklijk' te voeren. Om in aanmerking te komen, moet een organisatie:

 • een zeer belangrijke plaats innemen in het vakgebied
 • van landelijke betekenis zijn
 • Ten minste honderd jaar bestaan

Kijk voor meer informatie op koninklijkhuis.nl voor toekenning voor het Predicaat Koninklijk.

Aanvragen

Wilt u een Predicaat Koninklijk aanvragen? Neem dan contact op met de medewerker Kabinetszaken via kabinetszaken@velsen.nl of via 0255 567200. Deze medewerker zal u verder begeleiden met de aanvraag en u voorzien van de formulieren.

Bij ontvangst van uw aanvraag bekijkt de medewerker Kabinetszaken of alle benodigde gegevens zijn toegevoegd ter ondersteuning van de aanvraag. Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt.

Voor meer informatie over het verloop van de aanvraag kunt u kijken op de website koninklijkhuis.nl.

De Commissaris van de Koning bericht de aanvrager over de beslissing van de Koning. Bij toekenning reikt de Commissaris van de Koning gewoonlijk de Oorkonde uit die bij het Predicaat hoort.

De hele procedure duurt ongeveer een jaar.

 

Voorwaarden

Voor ondernemingen en verenigingen:

 • 100 jaar bestaan of bij veelvoud van 25 jaar bestaan (met bewijs van oprichting).
 • Betrouwbaar, onberispelijk en van onbesproken gedrag zijn.

Voor ondernemingen geldt ook:

 • Een vooraanstaande plaats innemen en bij voorkeur een internationale uitstraling hebben.
 • Gezonde financiële situatie (accountantsprotocol)

Voor verenigingen geldt ook:

 • een vooraanstaande plaats innemen.

Uitgesloten sectoren

 • Ondernemingen die deel uitmaken van een concern dat reeds het Predicaat Koninklijk voert.
 • Bedrijven die zich niet als een Nederlands bedrijf uiten.
 • Nuts- en dienstverlenende instanties.
 • Verenigingen die het doel hebben politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen te verspreiden.
 • Verenigingen die deel uitmaken van een overkoepelende vereniging waaraan het Predicaat is verleend of hiervoor in aanmerking komen

Belangrijk! Het Predicaat Koninklijk wordt afgegeven voor een periode van ten hoogste 25 jaar, hierna moet er (een jaar voor aflopen) een verlenging aangevraagd worden. Dit verloopt via dezelfde weg als de eerste aanvraag. Er vindt dan opnieuw een toetsing plaats.

Contactgegevens

Kabinetszaken


Adres


 • Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden

 • Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

 • E-mailadres: kabinetszaken@velsen.nl
  Telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.