Portefeuilleverdeling en uitvoeringsafspraken nieuw college

22 juni 2022
Actueel nieuws

Formateur Bram Diepstraten heeft op maandagmiddag 20 juni 2022 de set college-uitvoeringsafspraken en de portefeuilleverdeling van het nieuwe college aangeboden aan de gemeenteraad.

Het voorlopige raadsprogramma is het inhoudelijk kader voor het college om te kijken hoe het uitvoering kan geven aan de opdracht van de raad.
In de college-uitvoeringsafspraken staat ook beschreven hoe het college de werkwijze met de raad wil invullen conform het raadsakkoord en raadsprogramma.

De formateur stelt voor de uitvoeringsafspraken van het college te bespreken in de raadsvergadering van woensdag 29 juni 2022. Tijdens die avond worden ook de wethouders benoemd door de gemeenteraad.