Paraplu bestemmingsplan Standplaatsen Velsen

Burgemeester en wethouders van gemeente Velsen zijn voornemens een paraplu bestemmingsplan vast te stellen voor standplaatsen in Velsen. In veel bestemmingsplannen is er niets geregeld voor standplaatsen. Dat betekent dat in de meeste situaties standplaatsen strijdig zijn met het bestemmingsplan, en er dus een ontheffing van het bestemmingsplan nodig is.

Via dit paraplubestemmingsplan worden regels toegevoegd aan bestaande bestemmingsplannen om standplaatsen ruimtelijk mogelijk te maken. Hierdoor is er geen ontheffing meer nodig. Dit betekent dat het aanvragen van een standplaats voor zowel ondernemers als de gemeente eenvoudiger wordt. Er vindt verder geen beleidswijziging plaats. De ruimtelijke uitgangspunten van het Standplaatsenbeleid 2020 zijn verwerkt in dit bestemmingsplan.

Plangebied

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de kernen IJmuiden, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Velserbroek, Driehuis, Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid. De regels van dit paraplubestemmingsplan zijn niet van toepassing op alle binnen de gemeente Velsen geldende bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen zonder openbare weg en/of stoep zijn buiten beschouwing gelaten. In bijlage 1 van het paraplubestemmingsplan is te zien op welke bestemmingsplan de regels voor standplaatsen wordt toegevoegd.

Plan inzien

Het paraplubestemmingsplan Standplaatsen Velsen (idn: NL.IMRO.0453.BP0002STANDPLAATS1-O001) ligt met ingang van 18 augustus 2023 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage.

Het plan is dan digitaal in te zien op ruimtelijkeplannen.nl (zoek op bovenstaand plannaam of -nummer).

De stukken zijn tevens in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden). Om de stukken op het gemeentehuis in te zien maakt u een afspraak via Contact of door te bellen met 0255 567200.

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het wijzigingsplan. Dit doet u door een brief te richten aan:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

U kunt uw reactie ook mailen via ro@velsen.nl. onder vermelding van ‘zienswijze paraplubestemmingsplan Standplaatsen’. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken door te bellen met telefoonnummer 0255-567200 of  stuur een e-mail aan ro@velsen.nl.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.