Overlastgevende jeugd in en om Velsen

Sinds begin 2023 zien we een nieuwe vorm van problematisch gedrag van jongeren die overlast geeft. Groepen jongeren die door de hele regio heen verplaatsen en crimineel gedrag vertonen. Zoals afpersen, bedreigen en mishandelen van andere kinderen. Is uw kind of iemand die u kent slachtoffer van groepen jongeren die zich crimineel gedragen? Praat er over met een professional.

Deze jongeren komen voornamelijk uit de gemeenten Velsen, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede.  Zij zoeken elkaar op via sociale media.  Er is geen sprake van een vaste georganiseerde groep. Het gaat om jeugd die in wisselende samenstellingen samenkomt en zich snel verplaatst door de regio. 

Vertekend beeld van jongeren op fatbikes

In de media is sinds september 2023 veel aandacht besteed aan de problematiek. Vaak gekoppeld aan ‘fatbikes’. Het is waar dat veel van de jongeren zich op fatbikes verplaatsen. Maar niet alle. In de regio zijn uiteraard veel meer jongeren met een fatbike die niets met overlast en criminaliteit te maken hebben.

Praat erover

Het is voor slachtoffers van de overlastgevers niet makkelijk om erover te praten. Dat is beangstigend, voelt gevaarlijk. Toch is dat de enige manier om uit de nare situatie te komen.

Kinderen en jongeren, praat met je ouders! En ouders, praat met uw kind! Neem contact op met professionals die kunnen helpen. Hier onder een overzicht van medewerkers die voor u/jullie klaar staan:

  • Politie basisteam IJmond: spreek een wijk- of jeugdagent aan op straat, bel naar 0900-8844 (vraag naar iemand uit team jeugd) of mail naar jeugd.ijmond@politie.nl.
  • Jeugdboa’s Velsen: spreek ze aan op straat, bel senior jeugdboa Mike de Jong op 06 57331253 of bel naar het algemene nummer 0255 567200.
  • Jongerenwerk van Welzijn Velsen: teamleider Lars Steeneken. Bel naar 06 59924466. of mail naar steeneken@welzijnvelsen.nl.
  • Straathoekwerk van Per Mens: teamleider Jan Gunther. Bel naar 06 34490498 of mail naar jan.gunther@permens.nl.
  • Centrum voor Jeugd en Gezin IJmond: bel naar 088 9958344 of mail naar info@cjgijmond.nl.
  • Jeugdmaatschappelijk werk van Socius: bel naar 088 8876970 of mail naar info@socius-md.nl.
  • Gemeente Velsen: bel naar 0255 567200 en vraag naar een ambtenaar jeugd en veiligheid.
  • Via Meld Misdaad Anoniem kun je een melding maken van een strafbaar feit zonder uw naam of andere gegevens te vermelden. Bel naar 0800 7000 of doe online een melding via www.meldmisdaadanoniem.nl.
  • De huisarts. Steeds meer huisartsen hebben een praktijkondersteuner jeugd in huis. Neem hiervoor contact op met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner.
  • De school. Praat met een leraar. Deze kan via school contact leggen met andere hulpverleners.

Aanpak van het probleem

Dat er overlastgevende jeugd is, is niet uniek. Vanuit de gemeente werken we met partners altijd zo goed mogelijk samen om problemen die hierdoor ontstaan op te lossen. Ook nu doen we dat.  In dit geval werken we intensief samen in de regio omdat we zien dat de jeugd en het probleem zich veel meer door de regio beweegt.

Gemeente Velsen, onze samenwerkingspartners en buurgemeenten nemen het probleem zeer serieus en werken er gezamenlijk hard aan. Dit doen we door te investeren in contacten met de jongeren die het betreft en raakt. En door daders op te sporen en dan stevig op te treden. Voor dit laatste werken wij ook nauw samen met het Openbaar Ministerie.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.