De gemeente Velsen gaat samen met het Rijk, provincie Noord-Holland en 10 omliggende gemeenten samen op zoek naar mogelijkheden om langs de snelwegen A9, A5 en A22 grootschalige duurzame energie op te wekken.

Dit is een onderdeel van de uitvoering van de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0 (RES NHZ 1.0). Eerder is dit document opgesteld, waarin de ambitie is opgenomen om 2,7 TWh hernieuwbare energie op te wekken in 2030. Één van de mogelijke locaties in Velsen is in het gebied van de A9/A22.

Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER)

Het gebied rondom de A9/A22 is voor een groot deel eigendom van de Staat (Rijkswaterstaat). Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werken samen om dit soort grond zo optimaal mogelijk en met maatschappelijk draagvlak in te zetten voor de opwek van hernieuwbare energie. Dit gebeurt in het programma ‘Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER)’. Dat betekent dat we als regio IJmond iets willen met de opwek van grootschalige duurzame energie, we hiervoor een formele aanvraag bij dit programma moeten indienen. Voor het traject langs de A9 is dit gedaan, samen met andere gemeenten die aan de A9 grenzen.

Traject voor A9/A22 opgestart

Inmiddels is dit traject opgenomen in het programma OER. En is een projectteam en een stuurgroep gestart (samengesteld uit Rijk, provincie Noord-Holland en de omliggende gemeenten). Er zijn meer rijksgronden in de gemeenten die gemeente Velsen onder de aandacht brengt van het OER. Zoals de sluizen en het strand.

Het Rijk (Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Rijksvastgoedbedrijf), de provincie, gemeenten en de beheerder van het elektriciteitsnetwerk werken gezamenlijk aan een voorverkenning.

Het opwekken van duurzame energie langs de A9/A22 kan door zonnepanelen in de tussenberm te plaatsen, op de geluidsschermen of op naastgelegen open stukken grond. Ook de mogelijke plaatsing van windturbines (binnen de hiervoor bestemde zoekgebieden uit de Regionale Energiestrategieën (RES)) is onderdeel van de voorverkenning. De voorverkenning zal minimaal 6 maanden duren. De daarop volgende verkenning gaat de kansrijke locaties nader verkennen. Uiteraard worden bij dit traject ook inwoners en stakeholders van de betreffende gemeenten betrokken.

Als je op de hoogte wilt blijven, of als je vragen hebt, kun je contact opnemen met duurzaam@velsen.nl