Ontheffing parkeerverbod (aanvraag)

Beschrijving

Heeft u met een voertuig toegang nodig tot een gebied met een parkeerverbod of waar u helemaal niet in mag (autovrije zones en winkelpromenades)? Bijvoorbeeld vanwege (ver)bouw of voor het laden of lossen, dan kunt u een ontheffing van het parkeerverbod aanvragen. De gemeente is zeer terughoudend met het verlenen van deze ontheffing.

Aanvragen

U kunt een schriftelijke aanvraag indienen. Ontheffing voor parkeren is maatwerk. Wij beoordelen vervolgens - al dan niet in overleg met onze politieadviseur - of ontheffing verleend kan worden. 

U stuurt hiervoor een mail naar info@velsen.nl. Vermeld in het onderwerp: t.a.v. Afdeling Verkeer aanvraag ontheffing parkeerverbod. U stuurt een kopie van uw geldig kentekenbewijs als bijlage mee.

In uw mail geeft u aan: 

  • de reden
  • de aard van gevraagde ontheffing
  • de plaats
  • datum
  • tijdstip

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Bijzonderheden

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier