Onderhoud van wegen, straten, fietspaden en stoepen

Beschrijving

Melding doen

Als er iets niet werkt of kapot is in uw straat, wijk of in de stad, dan vinden wij het fijn als u dat aan ons meldt. Wij kunnen dan actie ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte lantaarnpaal. Geeft dit door via Melding openbare ruimteexterne-link-icoon. Een Melding Openbare Ruimte kunt u ook maken via de Slim Melden app. Download de Slim Melden app in de Google PlayStore (voor Androïd)externe-link-icoon of in de Apple App Store (voor iOS)externe-link-icoon.

Aanleg en onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de openbare infrastructuur van de gemeente. Hieronder vallen alle asfalt-, klinker- en onverharde wegen, pleinen, voetpaden en fietspaden. Ook viaducten, rotondes, speelplaatsen, verkeerslichten, verkeersborden en –tekens en straatmeubilair zoals bankjes, horen daarbij. De gemeente is ook verantwoordelijk voor verkeersdrempels, wegversmallingen en snelheidsborden: allemaal hulpmiddelen om de snelheid te van gemotoriseerde voertuigen te matigen.

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Verkeersonveilige situaties

Bij verkeersonveilige situaties belt u buiten kantooruren en in het weekend met de politie via 0900 8844.