Onderhoud groen

Voor het onderhoud van het groen in Velsen werken we op basis van beeldkwaliteit. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door onze buitendienst, een ander deel wordt voor ons uitgevoerd door aannemers. In sommige gevallen kunt u ook zelf iets bijdragen, bijvoorbeeld door acties in uw tuin en om uw huis, of door melding te doen en ons zo te helpen zien waar actie nodig is.

Het is heel vervelend als een boom ziek wordt of een plaag voor overlast zorgt en de beplanting verstoort. Daarom treffen we als gemeente waar nodig maatregelen om ziekten en plagen te voorkomen en bestrijden. Wilt u overlast of gevaarlijke situaties door ziekten of plagen melden? Dat kan heel makkelijk via Slim melden.

Een Melding Openbare Ruimte kunt u ook maken via de Slim Melden app. Download de Slim Melden app in de Google Playstoreexterne-link-icoon (voor Android) of Apple App Storeexterne-link-icoon (voor iOS).

Iepenziekte

Een ziekte als de Iepenziekte kan snel zorgen voor een achteruitgang van de bomen in Velsen. Ieder jaar, aan het begin van het voorjaar, zien we iepen ziek worden door deze ziekte. Het is een schimmelinfectie die de sapstroom in een Iep afsluit en ervoor zorgt dat de zieke boom langzaam afsterft. Omdat het een erg besmettelijke ziekte is, die nauwelijks te behandelen is, halen wij zieke iepen zo snel mogelijk weg. Als wij bomen terugplaatsen kiezen we voor andere boomsoorten of resistentere iepen. Meer weten over de Iep, de Iepenziekte en andere bomenziekten. Kijk eens op bomenbieb.nlexterne-link-icoon.

Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw

Verstorende planten die we in Velsen bestrijden zijn de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw. Het zijn ongewenste exoten. Ze horen hier van origine niet thuis en verdringen snel andere planten. Daarom zijn ze slecht voor de biodiversiteit. Bovendien kan de Japanse duizendknoop schade veroorzaken aan gebouwen en wegen en levert aanraking met de reuzenberenklauw brandwonden op. Daar waar deze risico’s aanwezig zijn halen wij de planten daarom weg. Dit doen we zoveel mogelijk zonder chemische bestrijdingsmiddelen.

Bekijk op de kaart van Velsenexterne-link-icoon de plekken waar de gemeente de Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw bestrijdt.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de laatste jaren aan een opmars bezig. Zijn brandharen kunnen voor irritatie zorgen. Als we nesten ontdekken op drukke locaties waar ze voor veel overlast zorgen, verwijderen we ze door ze weg te zuigen. Daarnaast houden we rekening met biodiversiteit in de bomen die we planten. Dat betekent dat we niet meer voor een laan met alleen maar eiken kiezen. Daardoor heeft de rups minder plek om te wonen en kan hij zich minder snel verspreiden. Ook geven we een steuntje aan natuurlijke vijanden om de plaag onder controle te houden. Zo maaien we op steeds meer plekken op een ecologisch verantwoorde manier. Daarmee geven we insecten die de rups eten meer kans. Ook hebben we verblijfkasten geplaatst voor vleermuizen en nestkastjes voor mezen, die de rups ook graag eten. Dit kunt u als inwoner zelf natuurlijk ook doen. Meer informatie over de eikenprocessierups vindt u op: processierups.nuexterne-link-icoon.

Bladluis

Bladluizen tasten planten aan en veroorzaken plak op auto’s en de straat, maar helaas zijn ze moeilijk te beheersen. In enkele gevallen, wanneer de overlast erg groot is, zetten we larven van het lieveheersbeestje uit in de bomen. Zij houden wel van een luisje op het menu en helpen zo de overlast van de bladluis tegen te gaan. Rondom uw huis mag u bladluis zelf tegengaan. U kunt bij overlast larven van het lieveheersbeestje uitzetten, maar ook een insectenhotel plaatsen en kiezen voor bloeiende kruiden in uw tuin helpt. Zo creëert u namelijk een omgeving waarin lieveheersbeestjes en andere luiseters zich prettig voelen.

Wespen, ratten en overige plaagdieren

Wespen zorgen voor bestuiving van bloemen, maar ze kunnen ook steken. In de warme zomermaanden komen wespen veel voor en dan kunnen ze hun nesten erg dichtbij onze huizen bouwen en zorgen voor overlast. Ratten kunnen ziektes overbrengen, voorraden vervuilen of dingen beschadigen door hun knaagdrift. Ook andere dieren ziet niemand graag in en rond zijn of haar huis, zoals mieren of kakkerlakken. Heeft u overlast? Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van HVCexterne-link-icoon. Zij kunnen u adviseren en eventueel van de plaag af helpen. In het geval van ratten is de bestrijding kosteloos.

In de gemeente Velsen hebben we ongeveer 20.000 gemeentelijke bomen. We zijn zuinig op onze bomen. Om te weten wat er nodig is aan onderhoud voeren we jaarlijks inspecties uit. Hierbij wordt 1/3 van het bomenbestand gecontroleerd. Per boom controleren we dus iedere 3 jaar hoe hij erbij staat. Op deze manier houden we zicht op hoe het met de bomen gaat en kunnen we gericht onderhoud uitvoeren om de bomen veilig en gezond te houden. Dit bestaat vaak uit snoeien. Soms is het ook nodig om bomen te vervangen omdat ze oud of ziek zijn. Het uitgangspunt is altijd om bomen zoveel mogelijk te behouden. Als een boom ziek is, dan bekijken we of, en hoe, die boom nog een aantal jaar op een veilige en verantwoorde manier behouden kan blijven. Als een boom een besmettelijke ziekte heeft, zoals de iepenziekte (zie daarvoor het tabblad 'Ziekten en plagen'), kan dat echter niet.

De periode waarin we snoeien is afhankelijk van de soort boom. De ene boom kunnen we namelijk beter in het najaar snoeien en de andere in de zomer, als hij volop in blad staat. Het meeste snoeiwerk doen we tussen half juni en eind december. Vooral in de zomer moeten we voorzichtig zijn niet teveel flora en fauna te verstoren. Er kán nog een bewoond vogelnestje in de boom zitten. Daarom doen we voor het snoeien een flora en faunacheck. Het planten van bomen gebeurt met name in de periode vanaf november tot en met februari. In onderstaand filmpje legt onze collega uit waarom we dat in de winter doen.

Meer weten?

We beheren onze bermen en grasvelden zoveel mogelijk ecologisch. Ieder jaar kijken we waar we dit kunnen uitbreiden. Ecologisch beheren houdt in dat we slechts 1 of 2 keer per jaar maaien en het maaisel weghalen. Hierdoor krijgen kruiden meer kans om uit te groeien.

Sinds kort passen we de methode van Sinusmaaien op een aantal plekken in de gemeente toe. We maaien dan niet het hele gebied, maar laten steeds een deel (ca. 40%) staan. Door niet alles tegelijk te maaien krijgen planten en bloemen meer kans om te bloeien en kunnen bijen, vlinders en andere insecten gedurende een langere periode nectar en stuifmeel vinden. Niet-gemaaide stukken bieden daarnaast een overwinteringsplek voor insecten en andere kleine dieren.

Op sommige plekken houden we het gras kort (max. ongeveer 9 cm) en maaien we op basis van beeldkwaliteit. Dit doen we bijvoorbeeld omdat het belangrijk is voor speelmogelijkheden, verkeersveiligheid of esthetische waarde. Ook de meeste hondenlosloopvelden maaien we vaker.

In Velsen-Noord zetten we ook schapen in binnen het maaibeheer. Schapen eten het liefst gras. Ze laten veel andere planten, kruiden en bloemen staan. Als ze erlangs lopen, blijven de zaden van die planten en bloemen in hun vacht hangen. Op een andere plek vallen die er weer uit en zo helpen de schapen de kruiden en bloemen verspreiden. Daar zijn de bijen blij mee. De schapen eten niet al het gras in een keer op, zoals een maaimachine alles kaal maakt. Daardoor kunnen insecten zich ook makkelijker verplaatsen naar een fijn plekje. Daarbovenop verbeteren de schapen de bodemstructuur en bemesten ze het veld op natuurlijke manier met hun ontlasting.

Iedere herfst vallen de bladeren weer van de bomen. Die bedekken dan de stoep, fietspaden en uw tuin met een laagje herfst. Een teken dat de winter er aan zit te komen. De gevallen bladeren bieden een laag van natuurlijke bescherming voor de kou aan planten en een schuilplek aan egels, insecten en vogels. Maar blad op de grond kan ook zorgen voor gevaarlijke of ongewenste situaties. Zo kunnen putten verstopt raken en kan het wegdek glad worden, zeker als het heeft geregend. Om de wegen schoon te houden veegt HVC daarom voor ons in de herfst extra de straten en stoepen.

Omdat de bladeren vaak in korte tijd van de bomen vallen, lukt het niet om overal tegelijk het blad direct op te ruimen. U kunt een handje helpen door zelf bijvoorbeeld de stoep en goot voor uw huis bladvrij te maken. Het blad kunt u kwijt in de gft-bak (als u die heeft), de ondergrondse gft containers of bij de afvalbrengstations brengen. Ook plaatsen we ieder jaar op verschillende plekken in de gemeente bladkorven, waarin u de bladeren kunt weggooien.

Als u de ruimte hebt kunt u ook een composthoop maken van de bladeren. Zo maakt u een bruikbaar product uit uw tuinafval! Kijk voor meer informatie hierover op de website van Milieucentraalexterne-link-icoon.

Hier plaatsen we bladkorven

Locatie bladkorven
WoonkernLocaties
Santpoort-Zuid
 • Clarionlaan / Pappenburghlaan
 • Charlotte de Bourbonlaan / Louise de Colignylaan
 • Louise de Colignylaan / Anna van Burenlaan
 • Middenduinerweg / Willem de Zwijgerlaan
Santpoort-Noord
 • Dinkgrevelaan bij de kerk
 • J.M. van Nassaulaan / Crijnssenstraat
 • Surinamestraat
 • J.T. Cremerlaan / Kerkweg
 • Burg. Enschedelaan / Middenduinerweg
 • Velserhooftlaan
Driehuis
 • Driehuizerkerkweg naast de kerk
 • P.C. Hoofdlaan / Bosboom Toussaintlaan
Velsen-Zuid
 • Van Tuijlweg bij de Lelylaan
 • Meervlietstraat op het veld
 • Oosteindeweg / Velserdijk
IJmuiden
 • Heerenduinweg bij de Lindestraat
 • Lijsterlaan op het grasveld
 • Rijnstraat bij de Rembrandtlaan
 • Georgebos
Velsen-Noord
 • Meerweidelaan
 • Pieter Janszstraat, grasland bij de kerk
 • Ir. Krijgerstraat bij de Melklaan
Velserbroek
 • Aletta Jacobsstraat

Er zijn gemeentelijke sloten en sloten van het waterschap. De sloten worden minstens een keer per jaar uitgemaaid. Waterplanten die de doorstroming zouden kunnen tegenhouden worden zo weggehaald. De waterschappen houden hier toezicht op en het is een wettelijke verplichting. Als we de sloten niet uitmaaien, dan krijgen sommige plekken of zelfs hele wijken te maken met wateroverlast, vooral in de polders. Als waterplanten op bepaalde plekken heel snel groeien doen we het vaker.

Riet langs het water maaien we een keer per jaar, waarbij ook steeds een deel blijft staan (waar mogelijk 50%). Zo houden we de overgang van water naar land geleidelijk. Daar maken insecten, vogels, amfibieën en zoogdieren gebruik van.

Verzorgde plantsoenen zijn het visitekaartje van de gemeente. Ze dragen bij aan de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en recreatie van en in de wijk. Voorwaarde is wel dat de plantsoenen goed worden onderhouden. Ook beplanting is aan slijtage onderhevig. Sommige planten en heesters zijn vertrapt of sterven gewoon af. Jaarlijks renoveert de gemeente daarom meerdere plantsoenen.

Welke plantsoenen en wanneer?

In 2018 is een inventarisatie gemaakt van te renoveren plantsoen voor de periode 2018-2023. Hierbij is gekeken naar de status van de plantsoenen in dat jaar en is een prioriteit aangebracht. Jaarlijks kunnen plantsoenen naar voren of achter worden verplaatst afhankelijk van de prioriteit en status op dat moment. Klik hier om op de kaart te zien welke plantsoenen we in 2020-2021 renoveren.

Wat kan renovatie inhouden?

 • Bestaande beplanting wordt vervangen door andere beplanting.
 • Beplanting wordt vervangen door gazon.
 • Gazons worden opgeknapt; meer geëgaliseerd.
 • De aangrenzende verharding wordt verwijderd waardoor de locatie wordt vergroent.
 • Overige zaken, zoals aanbrengen drainage, vervangen of nieuw aanbrengen van bomen of ophogen of juist afgraven van grond.

Communicatie en participatie

Voorafgaand aan de uitvoering van de renovatie zullen we hiervan per project melding maken. Daar waar de indeling en het gebruik van de plantsoenen wezenlijk verandert of het formaat wijzigt, benaderen we bewoners rondom het plantsoen voor een bewonersavond. We nodigen u uit om in samenspraak tot een nieuwe invulling te komen. U ontvangt een brief met het programma en het plan van die avond. Er is geen bewonersavond voor bewoners rondom plantsoenen waar geen grote veranderingen plaatsvinden. Wel ontvang t u voor aanvang van de werkzaamheden een brief waarin de werkzaamheden worden aangekondigd.

Vragen, opmerkingen of suggesties?

Stuur een e-mail info@velsen.nl, met als onderwerp ‘Renovatie plantsoenen’ of bel ons via  0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).

De gemeente Velsen heeft diverse buitenplaatsen. We koesteren die als gemeente, en onze inwoners doen dat zeer zeker ook. Het groen, de paden en de bomen hebben onderhoud nodig om deze mooie plekken te behouden. De gemeente voert het dagelijks beheer en onderhoud uit. Alles is gericht op het in stand houden van de buitenplaatsen.
De buitenplaatsen waar de gemeente Velsen voor verantwoordelijk is:

Niemand ziet graag afval in het groen liggen. Naast dat het geen prettig gezicht is, kunnen dieren erin stikken of verstrikt raken. Toch komt zwerfvuil nog steeds veel voor. Als gemeente proberen we zwerfvuil te voorkomen door containers en prullenbakken te plaatsen. Deze staan op veel plekken in de gemeente. Natuurlijk vragen we iedereen zijn afval netjes in de container te gooien. Laat het niet achter naast de container, op straat of in het groen. Ook ruimen we zwerfafval op. Hierin werken we op basis van beeldkwaliteit. We kunnen niet continu alle zwerfafval overal weghalen omdat we dan niet meer toekomen aan andere beheer en onderhoudswerkzaamheden . Dat betekent dat u toch hier en daar helaas zwerfafval tegen kunt komen. Een openbare ruimte zonder zwerfafval kunnen we alleen met elkaar bereiken.

Container vol of stuk?

Gooi uw afval in een container of prullenbak. Is de bak vol of stuk? Neem het dan mee naar huis en bied het op een later moment eventueel weer aan. Afval dat naast de container wordt geplaatst kan worden aangevreten door dieren en verwaaien door de straat. U kunt een boete krijgen als u uw afval naast de container plaatst. U kunt een volle of kapotte container of prullenbak online melden via Slim Melden of telefonisch via 0800 0700 (gratis).

Een Melding Openbare Ruimte kunt u ook maken via de Slim Melden app. Download de Slim Melden app in de Google Playstoreexterne-link-icoon (voor Android) of Apple App Storeexterne-link-icoon (voor iOS).

Opruimacties Velsen geen bende

We organiseren jaarlijks meerdere acties waarbij we samen de wijk opruimen. Help mee zwerfafval van straat te krijgen door aan te sluiten bij een opruimactiviteit, of organiseer deze zelf, met anderen of alleen. Aan de ondergrondse restafval containers zit een zijklepje dat u kunt gebruiken om klein zwerfafval in te doen. Weet u niet goed waar u moet beginnen of hoe u zo’n opruimactie aan kunt pakken? We denken graag met u mee. U kunt contact opnemen via info@velsen.nl.

Meer over afval

Voor meer informatie over afval kunt u kijken op de pagina Afval.

De gemeente werkt met zogeheten beeldkwaliteitszones; Op verschillende plekken stellen we verschillende beeldkwaliteitseisen. Dat betekent dat we op verschillende plekken verschillende keuzes maken over hoe vaak we bijvoorbeeld het gras maaien, of afval of blad verwijderen uit de omgeving. De beeldkwaliteit wordt voortdurend gemeten.

Overzicht beeldkwaliteitsnormen
KwaliteitszoneBeheer
Representatieve omgeving - Druk bezochte plaatsenBeeldkwaliteit A (hoog)
Stedelijke omgeving - WoonbuurtenBeeldkwaliteit B (basis)
Natuurlijke omgeving - Aan de randen van de woonkernenBeeldkwaliteit C (laag)

We hebben vrij strenge beeldkwaliteitseisen voor druk bezochte plaatsen (beeldkwaliteit A). We zijn iets minder streng op beeldkwaliteit in woonbuurten (beeldkwaliteit B) en aan de randen van de woonkernen en daar waar kan in de woonkernen vinden we soms andere dingen belangrijker dan het beeld (beeldkwaliteit C). Op deze plekken maaien we het gras bijvoorbeeld liever minder vaak kort, om zo bloemen en kruiden de ruimte te geven om te groeien en daarmee waardevolle insecten, zoals de bij een handje te helpen.

De afgelopen jaren merken we steeds meer de gevolgen van de klimaatverandering. Langere droge periodes wisselen af met extremere neerslag. Dit heeft gevolgen voor het groen in onze gemeente en dat merkt u als bewoner aan de bomen en planten voor uw deur. Met name jonge planten en bomen hebben last van de langdurige droge periodes. Als gemeente zijn we voortdurend bezig om te zoeken naar klimaatbestendige oplossingen. We geven jonge bomen water en tegelijkertijd zoeken we naar boom- en plantensoorten die beter tegen droogte en tijdelijke piekbuien kunnen.

Tijdens droge periodes geeft de gemeente jonge bomen en planten de eerste twee jaar na aanplant water om ze in leven te houden. Tijdens langere periodes van droogte blijven we dit langer doen en dat betekent dat u ons vaker de bomen water ziet geven.

Het is niet haalbaar om álle planten en bomen water te geven en is het onvermijdelijk dat er op sommige plekken, met flinke droogte en zonkracht, toch bomen en planten dood gaan. Gelukkig kunnen de meeste oudere bomen en planten goed met hun wortels bij grondwater en overleven deze de droge periodes wel.

Wat als er toch bomen dood gaan?

Wij maken keuzes op welke locaties het meest noodzakelijk is om water te geven. Een enkele plant die dood gaat is niet altijd meteen reden om het hele vak water te geven. Dit wordt in de gaten gehouden door onze medewerkers. In het najaar bekijken we op welke plekken we dode bomen en planten moeten vervangen. Uiteindelijk kunnen we helaas niet voorkomen dat er een aantal bomen en planten doodgaat tijdens droge periodes. Dit hoort bij de veranderingen die het klimaat doormaakt.

Wat kunt u zelf doen?

Als u ziet dat jonge bomen geen water krijgen, dan kunt u dat bij ons melden. Mogelijk hebben we een locatie over het hoofd gezien.
U kunt als bewoner ook zelf een steentje bijdragen aan een klimaatbestendige leefomgeving waar bomen en planten beter kunnen overleven. Door in uw voor- of achtertuin tegels te vervangen door groen, zorgt u ervoor dat regenwater niet direct in het riool terechtkomt, maar wordt opgenomen in de bodem. Met dit ondergronds opgeslagen water kunnen bomen een droge periode makkelijker overleven. Dus tegel eruit, plant erin! Ook het aanleggen van een groen dak op uw schuur helpt een duurzame leefomgeving te creëren. Kijk voor tips op de website www.steenbreek.nlexterne-link-icoon of op Duurzaam Velsenexterne-link-icoon.

Als er iets niet werkt of kapot is in uw straat, wijk of in de stad, dan vinden wij het fijn als u dat aan ons meldt. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte lantaarnpaal. Ook als u ergens overlast van heeft, kunt u dat melden. Meestal lossen we uw melding binnen 5 werkdagen op. Als we uw melding niet binnen 5 werkdagen kunnen oplossen, dan laten we dat aan u weten.

Direct online melding doen.

Tussen stoeptegels en klinkers groeit tegenwoordig meer groen dan enkele jaren geleden. Lees meer over onkruidbeheersing.