Olietankverwijdering melding

Beschrijving

Op grond van het Besluit Opslaan Ondergrondse Tanks (BOOT) moet u (als eigenaar van) bestaande tanks - die niet meer worden gebruikt - saneren.

Hierbij wordt onderzoek gedaan naar mogelijke bodemverontreiniging die als gevolg van olielekkage is ontstaan. Indien dat het geval is dient u de bodem op de voorgeschreven wijze te saneren. Deze wijze van sanering is afhankelijk van de mate van vervuiling.

Als u de tank wilt saneren kunt u hiervoor een aanvraag indienen.

Als u de tank weer wilt gaan gebruiken dan is een keuring van de tank nodig.

Aanvragen

Neem contact op met de Omgevingsdienst IJmond. Zij kunnen u alle informatie geven die u nodig heeft voor sanering of (her)gebruik van de tank. Zie "Contact".

Kijk voor meer informatie op www.ODIJmond.nl

Bijzonderheden

Contactgegevens

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk
Telefoonnummer: 0251-263 863
Faxnummer: 0251-263 888
Website: www.odijmond.nl

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.