Olietankverwijdering melding

Beschrijving

Op grond van het Besluit Opslaan Ondergrondse Tanks (BOOT) moet u (als eigenaar van) bestaande tanks - die niet meer worden gebruikt - saneren.

Hierbij wordt onderzoek gedaan naar mogelijke bodemverontreiniging die als gevolg van olielekkage is ontstaan. Indien dat het geval is dient u de bodem op de voorgeschreven wijze te saneren. Deze wijze van sanering is afhankelijk van de mate van vervuiling.

Als u de tank wilt saneren kunt u hiervoor een aanvraag indienen.

Als u de tank weer wilt gaan gebruiken dan is een keuring van de tank nodig.

Aanvragen

Neem contact op met de Omgevingsdienst IJmond. Zij kunnen u alle informatie geven die u nodig heeft voor sanering of (her)gebruik van de tank. Zie "Contact".

Kijk voor meer informatie op www.ODIJmond.nlexterne-link-icoon

Bijzonderheden

Contactgegevens

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk
Telefoonnummer: 0251-263 863
Faxnummer: 0251-263 888
Website: www.odijmond.nlexterne-link-icoon