Nieuwsbrief van de raad

Tijdens de raadsvergaderingen neemt de raad besluiten over veel onderwerpen. Na iedere raadsvergadering verschijnt er een nieuwsbrief van de raad. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alle vergaderingen, bijeenkomsten en overige activiteiten van de raad. Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief van de raad.