Kennistafel Wonen, Welzijn en Zorg

Steeds meer ouderen blijven thuis wonen en hebben behoefte aan zorg. De overheid verwacht veel van de participatiesamenleving. En verzorgingshuizen komen leeg te staan.

Financieringsafspraken zeesluis IJmuiden

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben een bestuursovereenkomst getekend voor de versnelde aanleg van de nieuwe grote zeesluis in IJ

Contracten aanbieders jeugdhulp

Gemeenten en aanbieders van hulp, ondersteuning en zorg voor de jeugd hebben de contracten ondertekend voor de IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.