Nationale Archeologiedagen

Deze dagen brengen het verleden tot leven, vertellen het verhaal van vroeger en zijn een unieke gelegenheid eens te kijken wat er allemaal in de Nederlandse bodem verborgen zit en zat.

Begroting 2020 digitaal

Op 12 september j.l. is de begroting 2020 gepubliceerd. Deze begroting is nu ook via de website financien.velsen.nl te raadplegen.