Nieuw raadsinformatiesysteem

13 mei 2022
Gemeenteraad

Dankzij dit nieuwe systeem kunnen wij de raadsinformatie op een meer toegankelijke manier aanbieden aan onze raadsleden, inwoners en andere belangstellenden. Dit houdt in dat informatie overzichtelijker wordt weergegeven en gemakkelijker is om op te zoeken. Ook kunt u hier de vergaderingen van de gemeenteraad bekijken en terugkijken met bijbehorende stukken. Oude informatie en raadsvergaderingen vindt u hier ook straks terug.

Onder 'Documenten' kunt u overzichten vinden van ingekomen brieven, ingediende raadsvragen, moties en besluitenlijsten, etc.

Bij 'Wie is wie' vindt u alle 33 raadsleden en steunfractieleden en kunt u terugvinden wat zij hebben gezegd tijdens de raadvergaderingen en sessies.

Het raadsinformatiesysteem wordt de komende tijd steeds verder uitgebreid met nieuwe functionaliteiten.

Feedback of vragen

Voor vragen en feedback kunt u contact met ons opnemen via e-mail: griffie@velsen.nl.