Nederlander worden

Beschrijving

Er zijn 3 manieren om Nederlander te worden:

 • Automatisch door geboorte (als bij de geboorte 1 van uw ouders Nederlander is), adoptie of erkenning in Nederland.
 • Via de optieprocedure. Dit is een korte eenvoudige procedure van 3 maanden.
 • Via de naturalisatieprocedure. Deze procedure duurt maximaal 1 jaar.

Deze tekst gaat over Nederlander worden via de optieprocedure of de naturalisatieprocedure.

Aanvragen

Om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen maakt u een telefonisch een afspraak via 0255 567200 of +14 0255 (zonder kengetal).

Tijdens de afspraak bespreekt de ambtenaar van Burgerzaken met u voor welke procedure u in aanmerking komt. U hoort dan ook welke documenten nodig zijn om Nederlander te kunnen worden.

Aanpak Nederlander worden via optieprocedure

 1. U doet een aanvraag.
 2. De burgemeester neemt een beslissing. U wordt op de hoogte gebracht door een brief.
 3. De burgemeester nodigt u uit voor een naturalisatieceremonie. U bent verplicht te komen. Komt u niet, dan bent u geen Nederlander geworden.

Als u niet aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een brief waarin wordt uitgelegd waarom u geen Nederlander kunt worden. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

De optieprocedure duurt ongeveer 3 maanden.

Aanpak Nederlander worden via naturalisatieprocedure

 1. U doet een aanvraag.
 2. De gemeente stelt een advies op en stuurt uw verzoek naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND).
 3. De IND neemt de beslissing.
 4. U wordt op de hoogte gebracht via een brief van de IND.
 5. De burgemeester nodigt u uit voor een naturalisatieceremonie. U bent verplicht te komen. Komt u niet, dan bent u geen Nederlander geworden.

De naturalisatieprocedure duurt maximaal 1 jaar.

Voorwaarden

Als u meer nationaliteiten hebt, is niet altijd duidelijk wat uw rechten zijn. Om een dubbele nationaliteit zo veel mogelijk te beperken, moet u in de meeste gevallen afstand doen van uw huidige nationaliteit. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

Kosten

Tarieven 2024

OptieprocedureBedrag
Enkelvoudige optie€   217,00
Gemeenschappelijke optie€   370,00
Mede-opterende minderjarige€     24,00

NaturalisatieprocedureBedrag
Naturalisatieverzoek 1 persoon€   1023,00
Naturalisatieverzoek samen met partner€   1305,00
Mee-naturaliseren kind jonger dan 18 jaar€   151,00
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel€   760,00
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner€   1044,00

Bijzonderheden

Contactgegevens

Gemeente Velsen Burgerzaken

Bezoekadres

Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website www.velsen.nlexterne-link-icoon
E-mailburgerzaken@velsen.nl