Nederlander worden

Beschrijving

Er zijn 3 manieren om Nederlander te worden:

 • Automatisch door geboorte (als bij de geboorte 1 van uw ouders Nederlander is), adoptie of erkenning in Nederland.
 • Via de optieprocedure. Dit is een korte eenvoudige procedure van 3 maanden.
 • Via de naturalisatieprocedure. Deze procedure duurt maximaal 1 jaar.

Deze tekst gaat over Nederlander worden via de optieprocedure of de naturalisatieprocedure.

Aanvragen

Om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen maakt u een telefonisch een afspraak via 0255 567200 of +14 0255 (zonder kengetal).

Tijdens de afspraak bespreekt de ambtenaar van Burgerzaken met u voor welke procedure u in aanmerking komt. U hoort dan ook welke documenten nodig zijn om Nederlander te kunnen worden.

Aanpak Nederlander worden via optieprocedure

 1. U doet een aanvraag.
 2. De burgemeester neemt een beslissing. U wordt op de hoogte gebracht door een brief.
 3. De burgemeester nodigt u uit voor een naturalisatieceremonie. U bent verplicht te komen. Komt u niet, dan bent u geen Nederlander geworden.

Als u niet aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een brief waarin wordt uitgelegd waarom u geen Nederlander kunt worden. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

De optieprocedure duurt ongeveer 3 maanden.

Aanpak Nederlander worden via naturalisatieprocedure

 1. U doet een aanvraag.
 2. De gemeente stelt een advies op en stuurt uw verzoek naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND).
 3. De IND neemt de beslissing.
 4. U wordt op de hoogte gebracht via een brief van de IND.
 5. De burgemeester nodigt u uit voor een naturalisatieceremonie. U bent verplicht te komen. Komt u niet, dan bent u geen Nederlander geworden.

De naturalisatieprocedure duurt maximaal 1 jaar.

Voorwaarden

Als u meer nationaliteiten hebt, is niet altijd duidelijk wat uw rechten zijn. Om een dubbele nationaliteit zo veel mogelijk te beperken, moet u in de meeste gevallen afstand doen van uw huidige nationaliteit. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

Kosten

Tarieven 2024

Optieprocedure Bedrag
Enkelvoudige optie €   217,00
Gemeenschappelijke optie €   370,00
Mede-opterende minderjarige €     24,00

 

Naturalisatieprocedure Bedrag
Naturalisatieverzoek 1 persoon €   1023,00
Naturalisatieverzoek samen met partner €   1305,00
Mee-naturaliseren kind jonger dan 18 jaar €   151,00
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel €   760,00
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner €   1044,00

Bijzonderheden

Meer informatie

Contactgegevens

Gemeente Velsen Burgerzaken

Bezoekadres

Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website www.velsen.nl 
E-mail burgerzaken@velsen.nl

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.