Naar een duurzaam beleid

Ambitie: We sluiten een lokaal klimaatakkoord met inwoners, organisaties en het bedrijfsleven. Velsen wordt de Nederlandse hoofdstad op het gebied van offshore windenergie.

Op internationaal niveau proberen landen milieu- en klimaatakkoorden te sluiten. Zo wordt wereldwijd een duurzamer milieu gestimuleerd. Deze akkoorden worden per land en regio verder uitgewerkt om zo de afgesproken klimaatdoelstellingen (Parijs) te halen. Ook op lokaal niveau heeft dat effect. Daarom zijn gemeenten intensiever bezig met thema’s op het gebied van milieu, energie, duurzaamheid en klimaat.

Klimaatverandering is wereldwijd een vraagstuk, en dus ook in Velsen. Het wordt warmer, we kennen meer zomerse dagen en er valt meer neerslag in korte tijd. Als gemeente willen we bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs. We moeten lokaal en regionaal samenwerken om de klimaatdoelstellingen te kunnen bereiken. Velsen is geen eiland. We zetten ons in voor een aardgasvrije gemeente die duurzame energiebronnen als wind, warmte, water en zon gebruikt.

Uitdaging

Hier ligt voor Velsen een zeer grote uitdaging. De gemeente kent per m2 de hoogste CO2-uitstoot van Nederland. Voor 95% komt dit door onze industrie en energiecentrale. Om dit te verminderen zijn in het landelijke Klimaatakkoord doelstellingen afgesproken. Zo staat er in dat Velsen de CO2-uitstoot moet verminderen op het gebied van vervoer en bebouwde omgeving. Daarnaast zetten we ons in voor het hergebruik van grondstoffen en producten (circulaire economie). En grijpen we de economische kansen die de energietransitie – waarbij we overgaan van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen – ons biedt. Denk daarbij aan de grootschalige ontwikkeling van windparken op de Noordzee.

Kaders

Hieronder vindt u de voor Velsen geldende kaders voor het vergroten van de duurzaamheid binnen de gemeente.