MRA-Agenda van de IJmond

De MRA-agenda van de IJmond wordt door alle bestuurders en ambtenaren van de IJmondgemeenten gebruikt als leidraad bij de voorbereiding van MRA platforms en overleggen.

Deze agenda is opgesteld naar aanleiding van de wens van de IJmond raadscommissie van 18 februari 2014 om een herkenbare, heldere agenda te hebben richting de Metropool Regio Amsterdam (MRA) die de basis vormt voor de IJmond inbreng in de verschillende MRA overleggen. Inhoudelijke basis voor de agenda vormen bestaande beleidsdocumenten en de sessie over de MRA die met de IJmond raadsleden op 28 oktober 2014 is gehouden.