Monumenten Santpoort-Zuid

Aan de zuidzijde en de noordzijde van het middeleeuws moerasgebiedje de Schipbroeken bevonden zich twee kastelen, die beiden een strategische ligging hadden.

Het kasteel Brederode is de bekendste van die twee; het Huis te Velsen is in de 15de eeuw verloren gegaan. Ook Brederode was al in de 16de eeuw tot ruïne vervallen, maar heeft tot inspiratiebron gediend voor veel kunstenaars, waaronder zeer belangrijke. De ruïne is aan het eind van de 19de eeuw als een van de eerste beschermde monumenten van Nederland gerestaureerd. Santpoort Zuid is in de 16de eeuw als buurtschap ontstaan als direct gevolg van het graven van de Jan Gijzenvaart in 1537. De vaart was bedoeld als zandvaart. Aan het eind van de vaart werden langs de belangrijke verbindingsweg, de Bloemendaalsestraatweg, uiteindelijk negen blekerijen gevestigd. Tot ver in de 19de eeuw bleef Santpoort Zuid een uitgesproken blekersgemeenschap. Na de komst van het eerste station in 1865 ontstonden de Duinweg en de Vinkenbaan als forensen villabuurt. De Bloemendaalsestraatweg kreeg een dorps karakter en wordt gekenmerkt door kleinschalige architectuur waarvan nog een aantal 17de eeuwse huizen bewaard is gebleven. Door de aanleg van het Philipspark in de jaren dertig is het forensenkarakter definitief bepaald.

Overzicht monumenten

 • Bloemendaalsestraatweg 04, 06 en 08
 • Bloemendaalsestraatweg 108, 110 en 118
 • Bloemendaalsestraatweg 47
 • Bloemendaalsestraatweg 49
 • Bloemendaalsestraatweg 74, 76 en 78
 • Bloemendaalsestraatweg 80
 • Bloemendaalsestraatweg 98
 • Bloemendaalsestraatweg ongenummerd
 • Brederodeberg, ongenummerd
 • Brederoodseweg, ongenummerd
 • Duin en Kruidbergerweg, ongenummerd
 • Duinweg of Duivelslaan 35
 • Harddraverslaan 60
 • Hoek Rondweg/Jagtlustweg, ongenummerd
 • Middenduinerweg 82
 • Middenduinerweg 83
 • Middenduinerweg 85
 • Middenduinerweg 87
 • Middenduinerweg 89
 • Velserenderlaan
 • Velserenderlaan 02
 • Vinkenbaan 14
 • Vinkenbaan 15A en 15B
 • Vinkenbaan 16 en 18
 • Vinkenbaan 22
 • Vinkenbaan 25
 • Vinkenbaan 50
 • Willem de Zwijgerlaan 59-61
 • Wüstelaan - toegangshekken bij nr. 73
 • Wüstelaan 32
 • Wüstelaan 68 / Burgemeester Rijkenspark
 • Wüstelaan 73 - 75
 • Wüstelaan 77 - 79
 • Wüstelaan ongenummerd
 • Wüstelaan ongenummerd (bij nr. 73 en 75)
 • Wüstelaan ongenummerd (bij nr. 76)
 • Wüstelaan ongenummerd (bij spoorwegovergang)
 • Wüstelaan ongenummerd (kanonslopen)
 • Wüstelaan wegmarkering

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u vragen over een monument? Stuur dan een e-mail naar monumenten@velsen.nl en vermeld daarbij het adres en de woonkern. U ontvangt dan meer uitleg over het monument.