Monumenten Santpoort-Noord

Santpoort is tenminste in de 12de eeuw ontstaan als een gehucht aan de westzijde van de kruising tussen de eeuwenoude Heerenweg (nu Hoofdstraat) en Westlaan (Huis ten Bildtstraat). In 1388 wordt het dan bestaande gehucht voor het eerst aangeduid als ‘die Santport’. ‘Die Santport’ staat bekend als pleisterplaats met verhoudingsgewijs veel herbergen.

Vanaf de tweede helft van de 16de eeuw tot in de 19de eeuw zijn er veel blekerijen te vinden in het in de Middeleeuwen ontgonnen veengebied, met aan de overzijde van de Wüstelaan op de oude strandwal droogbergen (in de zogenoemde Molenduinen). De blekerijen zijn in de 19de eeuw verdwenen. Een deel van de gronden is ingericht tot de buitenplaats Spaarnberg, waar het huidige Burgemeester Rijkenspark ook deel van uitmaakte. De lintbebouwing breidt zich in de tweede helft van de 19de eeuw uit. Dit blijft voornamelijk agrarisch.

Vanaf 1905 vindt de ontwikkeling tot forensendorp plaats. De kleinschaligheid van de bebouwing heeft zeer lang stand gehouden en is pas in de jaren negentig van deze eeuw doorbroken. De 18de-eeuwse korenmolen De Zandhaas heeft twee voorgangers gekend. Het molenrecht was aan de Heren van Brederode, die tevens ambachtsheren van het ambacht Velsen waren.

Overzicht monumenten

 • Anemonenstraat 25 / Hagelingerweg 3
 • Burgemeester Enschedelaan - ongenummerd
 • Duin- en Kruidbergerweg 43
 • Duin- en Kruidbergerweg 47
 • Duin- en Kruidbergerweg 52-54-56
 • Duin- en Kruidbergerweg 60
 • Duin- en Kruidbergerweg 70
 • Duin- en Kruidbergerweg 74
 • Duin- en Kruidbergerweg 89-91
 • Duin- en Kruidbergerweg - grenspalen
 • Duin- en Kruidbergerweg - hek bij 47a
 • Duin- en Kruidbergerweg - ijskelder
 • Duin- en Kruidbergerweg - moestuin
 • Duin- en Kruidbergerweg - ongenummerd grenspalen
 • Hagelingerweg 3
 • Hoofdstraat 185
 • Hoofdstraat 187
 • Hoofdstraat 198-200
 • Hoofdstraat 220-220a
 • Hoofdstraat 236
 • Hoofdstraat 238
 • Hoofdstraat 240-242
 • Hoofdstraat 252
 • Hoofdstraat 268
 • Hoofdstraat 270
 • Hoofdstraat - ongenummerd schamppaal
 • Kerkweg 9-11
 • Kerkweg 10-12
 • Kerkweg 29
 • Kerkweg 48a
 • Kerkweg - ongenummerd
 • Kwekerslaan 21 - Begraafplaats De Biezen
 • Middenduinerweg 8
 • Molenstraat 7
 • Molenstraat 9
 • Molenstraat 11
 • Molenstraat 13
 • Molenstraat 15
 • Molenstraat 17
 • Molenstraat 19
 • Molenstraat 21
 • Overbildtweg 5-7
 • Velserhooftlaan 20
 • Velserhooftlaan - ongenummerd
 • Vlugthovenstraat 11
 • Vlugthovenstraat 14
 • Vlugthovenstraat 16
 • Vlugthovenstraat 18
 • Wüstelaan 81
 • Wüstelaan 83
 • Wüstelaan 83 - houten schuur
 • Wüstelaan 87
 • Wüstelaan 89
 • Wüstelaan 90
 • Wüstelaan 91
 • Wüstelaan 93
 • Wüstelaan 101
 • Wüstelaan 103
 • Wüstelaan - grenspaal

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u vragen over een monument? Stuur dan een e-mail naar monumenten@velsen.nl en vermeld daarbij het adres en de woonkern. U ontvangt dan meer uitleg over het monument.