Mobiliteitsagenda Velsen

Gemeente Velsen gebruikte tot voor kort een Lokaal Verkeer en Vervoer Plan (LVVP) voor de hoofdlijnen van het verkeer- en vervoerbeleid in Velsen. Het LVVP heeft nu een opvolger met een nieuwe naam: de Mobiliteitsagenda Velsen.

Wat staat er in?

In de mobiliteitsagenda staan beleidsdoelen en concrete acties en maatregelen waaraan de gemeente de komende jaren gaat werken. Het gaat om 20 beleidsdoelen en 70 acties en maatregelen.

Deze zijn ingedeeld in 6 thema’s:

  1. duurzame mobiliteit
  2. verkeersveiligheid
  3. fiets en voetganger
  4. openbaar vervoer
  5. autobereikbaarheid
  6. parkeren

Informatie uit de samenleving

Om deze agenda te maken, hebben we eerst achtergrondgegevens verzameld. Ook hebben we een uitgebreid participatieproces gevolgd: inloopavonden, een flitspeiling via Facebook, een inventarisatie van meldingen, samenwerking met een klankbordgroep en een conferentie Duurzame Mobiliteit. De opbrengst hiervan hebben we gebruikt bij het maken van de Mobiliteitsagenda.

Besluitvorming door college en raad

De definitieve Mobiliteitsagenda Velsen is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft de Mobiliteitsagenda vastgesteld op 27 juni 2019.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.