Missiehuis Driehuis

De locatie Missiehuis Park ligt ingeklemd tussen de Nicolaas Beetslaan, de Driehuizerkerkweg en de Wolff en Dekenlaan in Driehuis. De gemeente en ontwikkelaar Missiehuis Driehuis willen hier circa 80 woningen en appartementen bouwen.

Planbeschrijving

In het plan blijven het Missiehuis en de bijbehorende kapel behouden. Deze gemeentelijke monumenten worden omgevormd tot woningen en appartementen. Aan beide zijden van het Missiehuis worden nieuwe woningen gebouwd.  De groene rand van de locatie blijft behouden en rondom de kapel ontstaat een groen gebied dat doorloopt in een boomgaard. 30% van de woningen wordt sociaal verhuurd.

Samenspraak

In 2020 heeft de gemeenteraad van Velsen een startdocument voor de locatie Missiehuis vastgesteld. In dit document is vastgelegd welke randvoorwaarden gelden bij de bouw van de woningen.

Vervolgens heeft in 2021 een voorontwerp bestemmingsplan en in 2022 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Op al deze momenten hebben omwonenden meegedacht en gereageerd. Ook los van deze reguliere momenten van samenspraak heeft er overleg plaatsgevonden tussen omwonenden, ontwikkelaar Missiehuis Driehuis en de gemeente. Dit heeft ertoe geleid dat het plan op een aantal punten is gewijzigd. In het document Ontwerptekening (1 van 5) kunt u het plan bekijken.

Geïnteresseerd in een woning?

Missiehuis Park is een unieke combinatie van monumentale gebouwen en eigentijdse, duurzame nieuwbouw in een parkachtige omgeving. Gelegen aan de rand van de duinen, vlakbij het strand en de steden Haarlem en Amsterdam.

Missiehuis Park te Driehuis biedt de charme van een dorp met een hoog voorzieningenniveau in de directe nabijheid. Centraal en goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer met het NS-station op drie minuten lopen en de snelbus om de hoek.

Missiehuis Park biedt nog enkele duurzame herenhuizen: ruime woningen van 158 – 164 m2 met een diversiteit aan indelingsmogelijkheden. De woningen zijn gasloos en bijna energie neutraal. 

Vanaf 13 januari 2023 kunt u iedere vrijdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur de locatie van Missiehuis Park aan de Driehuizerkerkweg 123 bezoeken. 
Bekijk het actuele aanbod.
 

Wilt u graag op deze mooie locatie wonen? Dan kunt u zich aanmelden via Missiehuispark.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met Kristel Heijnen: kheijnen@velsen.nl of bel naar 06 18684664.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.