Missiehuis Driehuis

De locatie Missiehuis ligt ingeklemd tussen de Nicolaas Beetslaan, de Driehuizerkerkweg en de Wolff en Dekenlaan in Driehuis. De gemeente en ontwikkelaar Missiehuis Driehuis willen hier circa 80 woningen en appartementen bouwen.

Luchtfoto van de locatie Missiehuis Driehuis

Planbeschrijving

In het plan blijven het Missiehuis en de bijbehorende kapel behouden. Deze gemeentelijke monumenten worden omgevormd tot woningen en appartementen. Aan beide zijden van het Missiehuis worden nieuwe woningen gebouwd.  De groene rand van de locatie blijft behouden en rondom de kapel ontstaat een groen gebied dat doorloopt in een boomgaard. 30% van de woningen wordt sociaal verhuurd.

 Plattegrond van de verschillende kavels in het Missiehuis

Samenspraak

In 2020 heeft de gemeenteraad van Velsen een startdocument voor de locatie Missiehuis vastgesteld. In dit document is vastgelegd welke randvoorwaarden gelden bij de bouw van de woningen.

Vervolgens heeft in 2021 een voorontwerp bestemmingsplan en in 2022 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Op al deze momenten hebben omwonenden meegedacht en gereageerd. Ook los van deze reguliere momenten van samenspraak heeft er overleg plaatsgevonden tussen omwonenden, ontwikkelaar Missiehuis Driehuis en de gemeente. Dit heeft ertoe geleid dat het plan op een aantal punten is gewijzigd. In het document Ontwerptekening (1 van 5) kunt u het plan bekijken.

Wat gebeurt er de komende periode?

Op 25 mei 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Missiehuis vastgesteld en op 16 juni 2022 verleende het college van B&W een omgevingsvergunning voor de bouw van 80 woningen op de locatie. Deze besluiten zijn op 17 juni 2022 gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl .
De initiatiefnemer voert al voorbereidende werkzaamheden uit, zoals sloopwerkzaamheden en het strippen van het monumentale Missiehuis. Het is de verwachting dat de bouwwerkzaamheden in september 2022 van start gaan.

Geïnteresseerd in een woning?

Wilt u graag op deze mooie locatie wonen? Dan kunt u zich aanmelden via Missiehuispark.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met Daan Hendriks: dhendriks@velsen.nl of 06 40573859.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.