Milieuvergunning

Beschrijving

Als u een nieuw bedrijf start moet u een melding Activiteitenbesluit doen. Aan de hand van deze melding ziet u of u een milieuvergunning nodig hebt.

Een milieuvergunning is onderdeel van de omgevingsvergunning. Belast u het milieu niet of weinig? Dan is dit niet nodig. U hebt wel te maken met de algemene milieuregels, want die gelden voor ieder bedrijf.

Aanvragen

Bepalen of u vergunning nodig hebt of een melding moet doen

U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) nagaan of u een milieuvergunning nodig heeft of een melding Activiteitenbesluit moet doen.

Aan de hand van de uitkomst krijgt u een melding wat u moet doen.

Voor de aanvraag

Maak voordat u een aanvraag doet een afspraak met de Omgevingsdienst IJmond via 0251 263863. Een medewerker komt bij uw bedrijf langs en loopt met u de aanvraag door. Hij of vertelt u welke gegevens u moet laten zien, zoals een bodemonderzoek of geluidsrapport.

  • Hebt u alleen een milieuvergunning nodig? De Omgevingsdienst verleent deze.
  • Hebt u ook andere onderdelen van een omgevingsvergunning nodig, zoals een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk? Dan verleent de gemeente de vergunning.

Aanvragen

Het aanvragen van een milieuvergunning gaat via de Omgevingsdienst IJmond.

Lees meer over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Kosten

De ODIJ kan kosten in rekening brengen voor de aanvraag van de milieuvergunning.

Contactgegevens

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk
Telefoonnummer: 0251-263 863
Faxnummer: 0251-263 888
Website: www.odijmond.nl

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.