Mensenhandel

Mensenhandel komt overal ter wereld voor. Ook in Nederland en ook in Velsen. Samen met politie en hulpverleners uit de zorg werken we aan het signaleren, voorkomen en stoppen van mensenhandel. 

Wat is mensenhandel?

Mensenhandel is het werven, vervoeren, huisvesten of verhandelen van mensen tegen hun wil in. Dit gebeurt onder dwang, met als doel om de persoon uit te buiten. Er zijn 4 vormen van mensenhandel: 

 • seksuele uitbuiting
 • arbeidsuitbuiting
 • criminele uitbuiting 
 • gedwongen orgaandonatie.

Denk hierbij aan mensen die gedwongen worden om in de prostitutie te werken, drugs moeten verkopen onder bedreiging of moeten werken onder slechte omstandigheden en het salaris moeten afstaan. Maar ook jongeren die zich door criminelen laten gebruiken als zogenaamde geldezels. Een geldezel laat zijn rekening gebruiken om geld van criminelen naar iemand anders over te maken of wit te wassen.

Signalen van mensenhandel

Er zijn veel signalen die kunnen wijzen op mensenhandel. Denk dan bijvoorbeeld: aan leerlingen die zonder diploma hun opleiding verlaten en niet doorstromen naar een andere opleiding (schooluitval), het plotseling hebben van dure kleding, spullen of veel geld. Of als iemand plotseling een ander gedrag gaat vertonen bijvoorbeeld heel afhoudend of juist agressief. 

Maar ook het hebben van meerdere telefoons, omgaan met oudere, altijd opgewacht worden of altijd gebracht worden met de auto kan te maken hebben met mensenhandel. 
Kijk voor meer signalen op De Wegwijzer mensenhandelexterne-link-icoon.

Mensenhandel melden

Vermoedt u mensenhandel bij iemand in uw omgeving? Meld dit dan! Dit kan op verschillende manieren:

 • Is er sprake van acuut gevaar? Bel 112

Is er geen sprake van acuut gevaar? 

 • Via de politie. Bel naar 0900 8844 en vraag naar de afdeling AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel) in de regio Kennemerland.
 • Anoniem een melding doen kan telefonisch via meldmisdaadanoniem (0800) 0700 of online via meldmisdaadanoniem.nlexterne-link-icoon.
 • U kan ook melding doen via CoMenshaexterne-link-icoon, dit is het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel.

Zorg voor slachtoffers

Bent u slachtoffer geworden van Mensenhandel? Dan kunt u terecht bij: het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM) van HVO Querido via acm@hvoquerido.nl of telefonisch: 020 6263800 (8.00 tot 13.00 uur). In geval van nood kunt u bellen naar 06 105 994 58.
Ook kunt u contact opennemen met de zorgcoördinator mensenhandel in Noord-Holland via zorgcoordinatie.noordholland@hvoquerido.nl.  

Wat doet gemeente Velsen?

 • We geven voorlichtingen op scholen aan jongeren in het kader van weerbaarheid. Hier worden onderwerpen besproken zoals geldezels, drugscriminaliteit en sexting. Sexting is het versturen van seksueel getinte berichten, foto's of filmpjes van jezelf via je mobiele telefoon of tablet.
 • We zetten games in om te laten zien hoe criminelen mogelijk gebruik van jongeren proberen te maken. Zo worden ze bewuster wat de gevolgen zijn en is de kans kleiner dat ze slachtoffer worden van mensenhandel. 
 • We geven voorlichtingen aan professionals die werken met (kwetsbare) inwoners, zoals jongeren en vluchtelingen.  
 • Bij de gemeente werken we met een Aandachtsfunctionaris mensenhandel. Die is het aanspreekpunt voor de gemeentelijke organisatie wanneer medewerkers vermoedens hebben van mensenhandel.

Hulp en ondersteuning

We bieden passende hulp en opvang aan slachtoffers in samenwerking met de zorgcoördinator Mensenhandel. 

Controles

 • We controleren op legale en illegale prostitutie en doen onderzoek wanneer we signalen krijgen van gedwongen prostitutie.
 • Er vinden integrale controles plaats in het kader van ondermijning. Hierbij is mensenhandel een van de aandachtspunten.