Meldpunt Zorg en overlast

Beschrijving

Maakt u zich zorgen over iemand die hulp nodig heeft maar dit niet wil? Leeft iemand in een zwaar vervuilde woning? Veroorzaakt iemand ernstige overlast, of denkt u dat er sprake is van zware (psychische) problemen? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast. Het team van het Meldpunt geeft advies, onderzoekt welke ondersteuning nodig is en wie deze ondersteuning of (verplichte) zorg kan bieden.

Het Meldpunt Zorg en Overlast van GGD Kennemerland is de plek waar iedereen (ook tijdens het weekend) terecht kan wanneer iemand die in deze gemeente woont of verblijft verward gedrag vertoont, maar geen acuut gevaar voor zichzelf of de omgeving is.

Het Meldpunt Zorg en Overlast is maandag tot en met zondag  van 09.00 tot 20.00 uur bereikbaar op nummer 023 515 9998.

Of kijk op www.ggdkennemerland.nlexterne-link-icoon en maak digitaal een melding.

Wanneer u denkt dat iemand een direct gevaar voor zichzelf of voor de omgeving is, schakel dan meteen de Hulpdiensten in via 112.

Aanvragen

Wat doet het Meldpunt als u belt of meldt?

Medewerkers van het Meldpunt Zorg en Overlast zoeken eerst uit wat er precies aan de hand is en gaan als dat nodig of wenselijk is langs bij de persoon over wie de zorgen zijn gemeld. Samen met deze persoon en met andere hulpverleners en professionals, probeert het Meldpunt een oplossing voor de problemen te vinden.

Maak een meldingexterne-link-icoon

Bijzonderheden

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Bij een melding of bij een bemoeizorg traject kan het zijn dat een medewerker van het Meldpunt Zorg en Overlast inschat dat er mogelijk verplichte zorg nodig is. In zo’n geval wordt er een verkennend onderzoek uitgevoerd in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Dit verkennend onderzoek wordt gedaan bij inwoners vanaf 16 jaar. Een medewerker van het meldpunt onderzoekt of er sprake is van psychiatrische problemen die zodanig zijn dat het ernstig nadeel oplevert voor de persoon of de omgeving. Ook onderzoekt de medewerker of echt alle  vormen van zorg geweigerd worden. Als het er na een verkennend onderzoek op lijkt dat er verplicht zorg nodig is, doet het Meldpunt Zorg en Overlast hiervoor een verzoek bij de officier van justitie. Deze besluit samen met de rechter en een psychiater of er verplichte zorg moet komen. Deze verplichte zorg wordt uitgevoerd door een andere gespecialiseerde organisatie en niet door GGD Kennemerland.

Meer informatie: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorgexterne-link-icoon

Bij de aanvraag van verplichte zorg hebben essentiële naasten meer recht, waaronder op een familievertrouwenspersoon. Meer informatie vindt u op lsfvp.nl/naasten/wetgeving-en-rechtspositie/externe-link-icoon.

Voor welke gemeenten werkt Meldpunt Zorg en Overlast?

Meldpunt Zorg en Overlast behandelt (verplichte) zorgmeldingen voor de gezamenlijke gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Het Meldpunt Zorg en Overlast is onderdeel van GGD Kennemerlandexterne-link-icoon.