Marijke Gemser (PvdA): Gaat politiek om macht of om mensen?

28 maart 2023
Raadscolumn

Soms vraag ik mij af: gaat politiek nu om macht of om mensen. Het is voor mij heel duidelijk wat het antwoord zou moeten zijn, maar helaas is het ook weleens anders. Vooral in Den Haag. Maar laten we het op gemeenteniveau anders doen!

Ik ben raadslid geworden, omdat ik mij in wil zetten voor de mensen in Velsen. Lukt dit altijd? Nee. Maar ik blijf mijn best doen.

Als raadslid beland je vaak in een spanningsveld. Hoe moeilijk maak ik het de wethouder als ik iets vraag voor onze inwoners? En moet ik dat dan wel doen? Als die wethouder tegenover je zit en de mensen voor wie je je in wil zetten anoniem zijn, is de keuze soms lastig. Maar mijn overtuiging is, dat het enige juiste om te doen is, dat wat Velsen beter maakt voor de Velsenaren.

Vorig jaar toen de verkiezingen waren, stemde mijn moeder voor het eerst in haar leven Partij van de Arbeid. Niet omdat ze een gevoel heeft bij de partij waar ik voor sta, maar, zoals ze zelf zei, omdat ze gelooft dat ik met de juiste intenties mijn raadswerk zal doen. Dit compliment neem ik met me mee en hou ik bij me.

Ik wil me vanuit een intrinsieke motivatie om goed te doen voor onze inwoners inzetten voor mensen. Daarbij ligt mijn hart vooral bij de jongeren uit onze gemeente. Dat we het voor elkaar hebben gekregen om ruimte vrij te maken voor een extra jongerenwerker in Velsen voelt hierbij als een eerste kleine stap. Investeren in mensen kun je nooit genoeg doen.

Ik ben nu een krap jaar onderweg als raadslid en heb er nog drie te gaan. In die drie jaar vraag ik u om hulp. Ik ben op zoek naar wie u bent. Wat is uw verhaal? Waar kunnen wij als gemeente, als raad, zorgen dat uw leven er mooier en beter uit gaat zien? Loopt u tegen muren op? Of heeft u vragen? Ik beloof niet dat ik ze allemaal kan beantwoorden of oplossen. Maar ik beloof wel dat ik mijn best doe, vanuit de intrinsieke motivatie Velsen beter en mooier te maken voor u.