Lokale wetten en beleidsregels gemeente

U heeft het recht om te weten wat de gemeente allemaal doet. Zonder dat u daar eerst om hoeft te vragen. Dit recht is vastgelegd in de Wet open overheid. Dit betekent dat wij allerlei informatie openbaar maken, zoals verordeningen.

Met deze regels bedoelen we de beslissingen die de gemeente neemt en die voor iedereen in de gemeente gelden, zoals gemeentelijke regels en verordeningen.  

 U vindt deze documenten op officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon