Leerplicht en aanvraag bijzonder verlof

Volgens de leerplichtwet moet uw kind op vaste tijden naar school. Wilt u dat uw kind onder schooltijd weg mag blijven van school? Dan moet u vrijstelling van de leerplicht aanvragen. In sommige gevallen is dit toegestaan en krijgt uw kind bijzonder verlof.

Over de leerplicht

Kinderen tussen de 5 en 16 jaar zijn leerplichtig. Ze moeten dus onderwijs volgen. Jongeren van 16 en 17 jaar moeten naar school als ze nog geen diploma hebben voor  havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Lees meer over de leerplichtwet op rijksoverheid.nl

Bijzonder verlof aanvragen

Wilt u voor uw kind bijzonder verlof van school aanvragen? Dit doet u bij de school van uw kind.

Redenen voor bijzonder verlof zijn bijvoorbeeld:

  • gezaghouders (ouder(s) of voogd) kunnen vanwege hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie
  • huwelijk of huwelijksjubileum
  • begrafenis
  • religieuze feestdag
  • verhuizing

Een aanvraag voor meer dan 10 dagen verlof doet u bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. 

Aanvragen

  • Minder dan 10 dagen bijzonder verlof: vraag minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming aan bij de school van uw kind(eren).

  • Meer dan 10 dagen bijzonder verlof: vraag toestemming aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Velsen. Neem telefonisch contact op via 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.