Leerplicht en aanvraag bijzonder verlof

Volgens de leerplichtwet moet uw kind op vaste tijden naar school. Wilt u dat uw kind onder schooltijd weg mag blijven van school? Dan moet u vrijstelling van de leerplicht aanvragen. In sommige gevallen is dit toegestaan en krijgt uw kind bijzonder verlof.

Over de leerplicht

Kinderen tussen de 5 en 16 jaar zijn leerplichtig. Ze moeten dus onderwijs volgen. Jongeren van 16 en 17 jaar moeten naar school als ze nog geen diploma hebben voor  havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Lees meer over de leerplichtwet op rijksoverheid.nlexterne-link-icoon

Bijzonder verlof aanvragen

Wilt u voor uw kind bijzonder verlof van school aanvragen? Dit doet u bij de school van uw kind.

Redenen voor bijzonder verlof zijn bijvoorbeeld:

  • gezaghouders (ouder(s) of voogd) kunnen vanwege hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie
  • huwelijk of huwelijksjubileum
  • begrafenis
  • religieuze feestdag
  • verhuizing

Een aanvraag voor meer dan 10 dagen verlof doet u bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. 

Aanvragen

  • Minder dan 10 dagen bijzonder verlof: vraag minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming aan bij de school van uw kind(eren).

  • Meer dan 10 dagen bijzonder verlof: vraag toestemming aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Velsen. Neem telefonisch contact op via 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).