Leerlingenvervoer

Beschrijving

De regeling vergoeding leerlingenvervoer is er voor 3 groepen:

 • Leerlingen die het speciaal onderwijs volgen en die niet zelfstandig van en naar school kunnen reizen.
 • Leerlingen die basisonderwijs gaan volgen in verband met levens- of geloofsovertuiging.
 • Leerlingen die het basis- of voortgezet onderwijs volgen en in verband met een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunnen reizen.

Welke vormen van leerlingenvervoer zijn er?

 • Uw kind krijgt een abonnement voor het openbaar vervoer (eventueel ook voor de begeleider).
 • Uw kind maakt gebruik van georganiseerd vervoer met bus of taxi (aangepast vervoer).
 • U krijgt een vergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind (bijvoorbeeld met de auto).

De regels voor leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer Velsen 2022externe-link-icoon.

Zie ook de website van Regiorijderexterne-link-icoon.

Aanvragen

Maakt uw kind in het volgende schooljaar gebruik van leerlingenvervoer? Dien voor 1 juni een aanvraag in. Daarnaast kunt u het hele jaar door leerlingenvervoer aanvragen.

Digitaal aanvragenexterne-link-icoon
Hou hiervoor de volgende documenten bij de hand:

 • Uw DigiD inlogcode
 • Toelaatbaarheidsverklaring
 • Medische verklaring (bij een beperking)
 • IB60 formulier (indien nodig)
 • Bij stage: de overeenkomst.

Wanneer het voor u niet mogelijk is om digitaal een aanvraag in te dienen helpen wij u graag. Neem contact op via leerlingenvervoer@velsen.nl of bel 0255 567200

Wanneer nemen wij een beslissing?

We nemen binnen maximaal 8 weken een besluit over uw aanvraag. Deze termijn mogen we met 4 weken verlengen. Vaak krijgt u binnen 1 à 2 weken bericht. Dit heet een beschikking. In de beschikking staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing. Als we niet genoeg informatie hebben, nemen we contact met u op.

Als u een vergoeding krijgt, declareert u de kosten achteraf.

Declareren Leerlingenvervoer

Kosten die u hebt gemaakt vraagt u terug via het Declaratieformulier Leerlingenvervoerexterne-link-icoon. Uitbetaling van kosten doen we via uw bankrekening.

Bezwaar maken

Tegen het besluit (wel of niet toegekende vergoeding leerlingenvervoer) kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het besluit digitaal bezwaar makenexterne-link-icoon. Hiervoor heeft u uw DigiD code nodig.

Voorwaarden

Een leerling kan in aanmerking komen voor leerlingenvervoer als:

 • De leerling in Gemeente Velsen woont of verblijft.
 • De school de dichtstbijzijnde toegankelijke school is.
 • De afstand van huis naar school voldoet aan de minimale kilometergrens van 6 km (kortste route volgens de ANWB routeplannerexterne-link-icoon).

Kosten

De gemeente mag een bijdrage vragen voor de kosten van het leerlingenvervoer van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Heeft uw kind een beperking en kan het daardoor niet met het openbaar vervoer reizen? Dan mogen wij geen eigen bijdrage van u vragen

Declareren kosten ov-abonnement

In principe krijgt uw kind een jaarabonnement voor het openbaar vervoer. Dit abonnement schaft de gemeente aan.

Wanneer uw kind slechts voor een korte tijd een abonnement nodig heeft, is een jaarabonnement niet nodig. Wij vragen u dan elke maand een maandabonnement voor uw kind aan te schaffen. De kosten van dit maandabonnement kunt u terugvragen via het Declaratieformulier Leerlingenvervoerexterne-link-icoon. De uitbetaling gaat via uw bankrekening.

Wijzigingen doorgeven

Geef de volgende wijzigingen door:

 • U heeft een ander telefoonnummer, e-mailadres of bankrekening (IBAN-nummer).
 • U gaat verhuizen binnen of buiten Gemeente Velsen.
 • Uw gezinsomstandigheden veranderen:
  • u heeft wel/niet zorg voor andere kinderen (door geboorte, of ander kind kan zelfstandig naar school).
  • u heeft werk gevonden of andere werkdagen of u wordt werkloos
  • de medische situatie van ouder(s), verzorger(s) of leerling is beter of slechter geworden.
 • Uw kind gaat van school af of wisselt van school.
 • Op de dichtstbijzijnde school, welke eerst vol zat, komt een plek vrij.
 • Uw kind kan zelfstandig met openbaar vervoer of op de fiets naar school.
 • U gaat scheiden of heeft een nieuwe partner.

Stuur de wijzigingen per e-mail naar: leerlingenvervoer@velsen.nl of per brief gericht aan:

Gemeente Velsen
Afdeling Sociaal Domein
t.a.v. Team Leerlingenvervoer
Postbus 465
1970 Al IJmuiden