Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen inschrijving

Beschrijving

Op 1 januari 2005 is de nieuwe Wet Kinderopvang in werking getreden. Alle kindercentra of gastouderbureaus die legaal functioneren zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Opname in dat register is noodzakelijk om als ouder in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Wanneer u zelf een kinderdagverblijf (KDV), peuterspeelzaal, Buitenschoolse Opvang (BSO) of een Gastouderbureau (GOB) wilt starten in de gemeente Velsen, dan dient u zich eerst in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Wilt u een KDV; BSO of GOB exploiteren of wilt u gastouder (GO) worden? Dan moet u hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente. In opdracht van de gemeente zal de GGD bij u langskomen voor inspectie. De gemeente zal binnen 10 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit nemen.

Alle gastouderbureaus en kindercentra worden elk jaar opnieuw door de GGD geïnspecteerd. Deze kijkt of het nog steeds voldoet aan de wettelijke eisen.

Register

Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is openbaar. U kunt dit inzien. Van elke wijziging in de kinderopvang in Velsen moet u een melding bij de gemeente via het wijzigingsformulier. Zie bij tabje 'Aanvragen' voor het gewenste formulier.

Nieuwe kinderdagverblijven mogen zich pas ergens vestigen als dat in overeenstemming is met het toepasselijke bestemmingsplan. Het is raadzaam om daarover eerst informatie bij de gemeente te vragen. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Publiekszaken U kunt ook mailen naar: aanvraagregister@velsen.nl

 

Aanvragen

Als u zelf kinderopvang wilt gaan aanbieden moet u zich aanmelden bij de gemeente via een aanvraagformulier.
U kunt naar keuze hieronder het betreffende aanvraagformulieren downloaden voor een nieuw te openen kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of gastouderbureau c.q. locatie voor gastouderopvang in de gemeente Velsen.

Op uw aanvraag tot registratie zal de gemeente binnen 10 weken na ontvangst een besluit nemen. (Art. 1.46 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen

Aanvraag- en wijzigingsformulieren vindt u op de website van de Rijksoverheid. U kunt deze daar downloaden, printen, invullen en voorzien van de vereiste bijlagen en opsturen naar:

Gemeente Velsen,
Afdeling Publiekszaken / Vergunningen
Postbus 465
1970 AL  IJMUIDEN

Indien u over de mogelijkheid van scannen beschikt, dan kunt u de gegevens ook per e-mail versturen aan: aanvraagregister@velsen.nl 

 

 

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie ten behoeve van het in exploitatie nemen van een kindercentrum, gastouderbureau of een gastoudervoorziening bedraagt:

Tarieven 2024

 
Instellingkosten
Kinderopvang kindercentrum en gastouderbureau € 708,00
Kinderopvang voor een gastouder€ 490,20
Registratie intrekken of onvolledig verklaard zonder inspectie GGD€ 163,35
Registratie intrekken of onvolledig verklaard na inspectie GGD€ 490,20
Verzoek tot wijziging van registratie waarbij inspectie GGD nodig is€ 435,70

Meer informatie: Verordening Leges 2023, Titel 1 Algemene dienstverlening, hoofdstuk 17 Kinderopvang.

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

 

Bijzonderheden

Inspecties GGD

De controle op de naleving van o.a. de Wet Kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang wordt in Velsen uitgevoerd door de GGD Kennemerland.

Voor het inzien van de inspectierapporten van de GGD Kennemerland kunt u de website van de GGD Kennemerland raadplegen of het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen inzien.

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie:

 

 

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.