Klachten over het riool

Heeft u een klacht over het riool, bijvoorbeeld over een verstopping of stank?

Neem bij klachten contact op met de gemeente

  1. Meld uw klacht (bijvoorbeeld een verstopping of stank) eerst bij de gemeente via Melding openbare ruimte of de app Slimmelden. Download de Slim Melden app in de Google Playstoreexterne-link-icoon (voor Android) of Apple App Storeexterne-link-icoon (voor iOS).
  2. De gemeente komt bij u langs. U geeft dan eerst toestemming voor het onderzoeken van de klacht.
  3. Indien de oorzaak op uw eigen perceel ligt betaalt u onderzoekskosten aan de gemeente.
  4. U verhelpt zelf de oorzaak door een loodgieter of rioolontstoppingsbedrijf in te huren. Deze kosten zijn ook voor uw rekening.
  5. Indien de oorzaak niet op uw perceel ligt zal de gemeente het probleem verhelpen. Er zijn dan geen kosten voor u aan verbonden.

Het achteraf verhalen van gemaakte kosten is niet mogelijk. Daarom is het verstandig om eerst contact met de gemeente op te nemen.

Huurt u bij een woningcorporatie?

Neem geen contact op met de gemeente maar met uw woningcorporatie.

Straatkolken

Heeft de klacht of melding te maken met straatkolken? Neem contact op met de gemeente via 14 0255 (zonder kengetal ervoor)  of 0255 567200. Of meldt het via Melding openbare ruimte of de app Slimmelden.

Download de Slim Melden app in de Google Playstoreexterne-link-icoon (voor Android) of Apple App Storeexterne-link-icoon (voor iOS).

Programma water en riolering

Het beheer van riolering is een wettelijke taak voor de gemeente. Door vuilwater af te voeren en te zuiveren beschermen we de volksgezondheid en zorgen we dat we onze leefomgeving niet vervuilen. Ook hebben we wettelijke taken op het gebied van grondwater en regenwater en onderhouden we vijvers en sloten. Hoe de gemeente dit doet staat in het Programma water en riolering. We werken hierbij veel samen met andere waterpartners, zoals hoogheemraadschap van Rijnland en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

Rijnland ontvangt al het geloosde afvalwater uit de gemeente en zuivert dit bij de afvalwaterzuivering. Na het zuiveren voeren zij het gezuiverde water af naar het Noordzeekanaal.