Joost Bleekman (Velsen Lokaal): Samen kijken waar kansen liggen

08 september 2022
Raadscolumn

Mijn naam is Joost Bleekman, geboren en getogen Velsenaar. Samen met mijn vriendin en twee kinderen woon ik in Velserbroek.

Begin 2016 raakte ik betrokken bij de gemeentepolitiek en in 2018 kwam ik voor Velsen Lokaal in de raad. Velsen Lokaal is “Betrokken, Betrouwbaar en Benaderbaar” en daar voel ik mij erg thuis. Wij zetten ons onder andere in voor vernieuwing van lokale democratie en het betrekken van jongeren bij de politiek.

Onze lokale partij bestaat dan ook uit raadsleden uit iedere politieke stroming. De dynamiek van Velsen Lokaal is erg tolerant. Intern hebben wij dus héle mooie discussies en wordt er echt naar elkaar geluisterd en gedacht over de beste uitkomst voor Velsen!

Zo zijn wij grondlegger geweest van het Raadsakkoord. De afgelopen 4 jaar heeft het Raadsakkoord met succes meer Inspraakmogelijkheden aan inwoners geboden. Zij konden beter dan voorheen hun stem laten horen. Wij luisteren dan ook echt naar iedereen.

Ik wil het proces van de lokale democratie graag nog verder ontwikkelen. Dat inwoners beter en makkelijker kunnen meedoen of -denken met de lokale politiek is voor mij een heel belangrijk punt. Dit kan worden bereikt door co-creatie, meer digitale democratie of een directere vorm van inspraak.

Luisteren naar de problemen in de samenleving en samen zoeken naar de juiste oplossingen, dat is een van de belangrijkste taken van het gemeentebestuur. Eén keer in de vier jaar luisteren naar de inwoners van Velsen is niet voldoende, we moeten met elkaar in contact blijven!

De komende vier jaar zul je mij geregeld tegen blijven komen. In het park of bij de boerderij met mijn gezin, in het winkelcentrum of bij evenementen. Onder de mensen zijn en weten wat er speelt in onze gemeente is ontzettend belangrijk.

Als onderdeel van dit uiterst betrokken team zet ik mij graag in voor jou en alle andere inwoners van Velsen. Ik kijk uit naar onze samenwerking in de komende vier jaar om de gemeente Velsen nog mooier te maken en te houden.

Mocht je ergens mee zitten; spreek mij aan, bel, mail, WhatsApp. Laten we vooral samen kijken waar kansen liggen om onze gemeente nóg mooier te maken!