Jeroen van den Hoorn: ‘Waarom energielabel B als het ook A++ kan zijn?’

13 juli 2022
Duurzaam verhaal

'We moeten met volle bak aan de gang', stelt Jeroen van den Hoorn, de nieuwe duurzaamheidsadviseur van Woningbedrijf Velsen (WBV). Veel verouderde huurwoningen zijn dringend aan verbetering toe. Daarbij stelt hij de ambities zo hoog mogelijk. 'In 2050 willen we onze woningvoorraad CO2-neutraal hebben.'

Tempo maken met verduurzamen

Jeroen draait er niet omheen: er moet veel gebeuren bij WBV. De verduurzaming gaat volgens hem te langzaam, er zijn in het verleden kansrijke momenten gemist. Dus wil hij tempo maken. Gelukkig staat hij daarin niet alleen: de nieuwe directeur-bestuurder Tamar Hagbi denkt er net zo over.
'Om impact te maken, moeten we kijken naar alternatieven voor gas. Warmtepompen, infraroodpanelen en warmtenetten zijn goede alternatieven. Ik houd mijn ogen en oren open voor innovaties.'

Zonnepanelen op korte termijn

Allereerst wil WBV op grote schaal zonnepanelen plaatsen, op alle daken waar dat mogelijk is. Dat is urgent vanwege de hoge gasprijs. 'De telefoon staat hier roodgloeiend omdat zoveel bewoners zonnepanelen willen', vertelt Jeroen. Hij is zich ervan bewust dat er een tekort is aan materialen en installateurs, omdat de vraag op dit moment overal heel groot is. Toch heeft hij er vertrouwen in dat het gaat lukken.  Ook hoogwaardig isoleren, elektrisch koken en regentonnen plaatsen behoren tot de verbeteringen voor de korte termijn.

Uitgangspunt is daarbij steeds dat wonen voor huurders aangenaam, betaalbaar en gezond is. Over die betaalbaarheid bestaan wel eens zorgen. 'Dat moeten we goed uitleggen. Soms gaan de woonlasten omhoog als we zonnepanelen plaatsen, maar het levert de huurder uiteindelijk geld op, omdat energielasten omlaag gaan.'

Gedragsverandering

De allerbeste besparing is echter om zo min mogelijk te verbruiken. Daarom zet WBV ook in op gedragsverandering. Dat gebeurt al met energiecoaches, die bij huurders aan huis komen om tips te geven. Jeroen wil daar nog een stapje verder in gaan, door huurders te verleiden een app te gebruiken voor de slimme meter. 'Daarmee kan je precies zien hoeveel je verbruikt. Ik heb zelf ook zo’n app thuis en merkte daardoor dat ik ’s nachts 200 tot 300 watt verbruikte. Dat kwam doordat ik mijn computer en televisie op standby liet staan. In een jaar tijd verbruikt dat toch veel stroom. Nu zet ik die apparaten ’s nachts uit. Het maakt echt veel verschil wanneer je de thermostaat lager zet, of korter doucht.'

Renovatie en nieuwbouw

Naast deze maatregelen op kortere termijn komen er ook grote renovaties en nieuwbouwprojecten aan, onder meer in het centrumgebied van IJmuiden. Als het aan Jeroen ligt, worden die allemaal met de hoogste duurzame ambities uitgevoerd. 'Als ik in een plan lees dat er gestreefd wordt naar energielabel B, vraag ik waarom dat niet A++ of ‘nul op de meter’ is. We moeten onszelf zien als een kartrekker in duurzaam bouwen, juist omdat wij zoveel vastgoed en dus ook slagkracht hebben.' Onder kartrekken verstaat Jeroen onder meer dat bouwmateriaal uit een gesloopt gebouw zo veel mogelijk wordt hergebruikt, het liefst op dezelfde plek. 'Het is heel gaaf als je tegen de bewoner kan zeggen dat de woning nog steeds van dezelfde materialen is gemaakt. Zie het als spelen met lego, de vorm verandert maar de steentjes niet.'

Ook onderzoekt WBV welke aardgasloze techniek het beste is om de nieuwbouwwoningen mee te verwarmen. Jeroen is enthousiast over een systeem waarbij warmte uit zonnepanelen wordt opgeslagen in een ondergronds waterreservoir. Maar warmte uit rioolbuizen, zoals bij het Vellesan College, vindt hij ook een mooie oplossing. En zo zijn er nog enkele mogelijkheden. Uit het onderzoek moet blijken welke techniek de langste levensduur en de beste betaalbaarheid heeft.

Oog voor biodiversiteit

Een woningcorporatie draagt niet alleen zorg voor gebouwen, maar ook voor de leefomgeving, vindt Jeroen. En ook daarbij legt hij de lat hoog: 'Ik wil dat elk nieuw gebouw de biodiversiteit vergroot, in plaats van vernietigt. Bij onze bouwplannen willen we ook ruimte bieden voor flora en fauna. Er moet genoeg groen zijn voor schuil- en nestplaatsen. Regenwater gaat niet meer het riool in. Het wordt ter plaatse opgevangen en geïnfiltreerd. Een mooie manier is bijvoorbeeld de toepassing van een wadi. Dit is ook gelijk een broedplaats voor reptielen en amfibieën. Met kleine voorzieningen schiet de biodiversiteit omhoog.'

Achterstand inhalen

Zo daadkrachtig als Jeroen klinkt, zo weerbarstig is soms de realiteit. Hij is zich ervan bewust dat WBV een achterstand heeft in te halen, en dat dat niet altijd makkelijk zal zijn. Het lastigste vindt hij als mensen op de rem trappen, omdat ze obstakels zien. Daarom wil hij graag dat mensen pragmatisch meedenken: huurders en collega’s, maar ook de gemeente, partijen met wie het woningbedrijf samenwerkt en partners binnen het Lokaal Klimaat Akkoord. 'Laten we het gewoon gaan doen.'

Jeroens wensen voor het Lokaal Klimaat Akkoord

  • Een akkoord helpt om de afspraken die we hebben gemaakt te verzekeren. Je hebt een gezamenlijke richting, een kader en een doel.
  • Gebiedsontwikkeling kunnen we niet alleen, we doen dat samen en nemen iedereen hierin mee. 
  • Laten we kennis bundelen en elkaar versterken.

Tips van Jeroen

  • Als je duurzaamheid wilt uitdragen, wees dan ook in je eigen leven duurzaam. Dat maakt gesprekken een stuk makkelijker.
  • Knip die grote energietransitie op in kleine stappen. Na elke kleine stap kun je een grotere zetten.
  • Laat je niet afremmen door weerstand.