Jaarplannen en jaarverslagen

U heeft het recht om te weten wat de gemeente allemaal doet. Zonder dat u daar eerst om hoeft te vragen. Dit recht is vastgelegd in de Wet open overheid. Dit betekent dat wij allerlei informatie openbaar maken, zoals jaarplannen en jaarverslagen.

In een jaarplan staat wat een organisatie van plan is om in een jaar te doen en welke middelen daarvoor nodig zijn, zoals geld. 

Een jaarverslag is een verslag waarin wordt verteld wat de organisatie daadwerkelijk heeft gedaan in dat jaar en hoe zij de middelen heeft gebruikt. Het gemeentebestuur maakt deze documenten op en noemt ze de gemeentelijke begroting (jaarplan) en het gemeentelijk jaarverslag. 

We werken hard aan het beschikbaar maken van de plannen en verslagen. Uiterlijk eind 2024 zijn deze klaar en op deze pagina te vinden.