Inwonerspeiling gemeente Velsen 2024

13 mei 2024
Actueel nieuws

Onlangs hebben ruim 5.000 inwoners in Velsen per post een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Inwonerspeiling. Dit is een onderzoek wat inwoners vinden van hun woon- en leefomgeving en van de dienstverlening van de gemeente. Ipsos I&O voert het onderzoek uit in opdracht van de gemeente. We verwachten de resultaten eind 2024.

In de vragenlijst staan vragen over hele diverse onderwerpen, zoals dienstverlening van de gemeente, luchtkwaliteit, duurzaamheid, inkomen, verkeer, communicatie en verkiezingen. Wat doen we goed en wat kan beter? De gemeente gebruikt de antwoorden op de vragenlijst voor het maken of aanpassen van beleid. Zo verbeteren we hiermee onze dienstverlening en uw woon- en leefomgeving. 

Deelnemers uit elke dorpskern

De vragenlijst is verstuurd aan een groep willekeurig gekozen inwoners van 18 jaar en ouder. Ook het Burgerpanel van de gemeente Velsen ontvangt per mail een uitnodiging voor deze peiling. Het is voor inwoners niet mogelijk om zichzelf aan te melden voor het onderzoek.

Ontvangt u een uitnodiging, dan vragen wij u ons te helpen door deze vragenlijst voor 15 juli 2024 in te vullen. U kent uw wijk, buurt en directe woonomgeving het beste. Als veel inwoners de vragenlijst invullen, krijgen we een goed beeld van wat inwoners vinden.