Inrit of uitrit (laten) maken

Beschrijving

Wilt u een inrit maken of een bestaande inrit aanpassen bij uw bedrijf of huis? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. 

Wilt u een inrit over water naar de openbare weg? Neem dan eerst contact op met het Waterschap.

U vraagt de omgevingsvergunning aan vóórdat u de werkzaamheden gaat (laat) uitvoeren. Als aanvrager moet u op eigen grond ruimte hebben om te parkeren.

U vraagt een omgevingsvergunning aan als u:
  • Een inrit of uitrit wilt (laten) maken naar de weg.
  • Gebruik wilt maken van de openbare weg voor het (laten) aanleggen van een inrit of uitrit (bijvoorbeeld door verlaging van het trottoir).
  • Veranderingen wilt aanbrengen aan een bestaande inrit of uitrit.

Aanvragen

  1. Voor het (laten) maken van een inrit of uitrit naar de openbare weg neemt u contact op met de gemeente via 0255 567200. Vraag naar de behandelend ambtenaar bij team Beheer en Onderhoud. U krijgt informatie over de voorwaarden en wat u moet doen om toestemming te krijgen. 
  2. Om een inrit of uitrit over een watergang of sloot aan te (laten) leggen neemt u contact op met het Waterschap.

Kosten

De aanlegkosten die de aannemer van de gemeente in rekening brengt zijn € 475,00 (2024) tot de breedte van 3 meter. Voor een aanvraag voor een grotere in- of uitrit wordt een offerte gemaakt.

Soms kunnen er meerkosten zijn. Denk aan bijvoorbeeld het verplaatsen van een lichtmast of een straatkolk.

Bijzonderheden

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier