Indirecte schoolkosten

Beschrijving

Ouders van schoolgaande kinderen staan voor veel extra kosten. De gemeente Velsen komt mensen met een laag inkomen daarin tegemoet.

Indirecte schoolkosten zijn kosten die u moet maken voor allerlei bijkomende uitgaven voor de school van uw kind. Denk aan de ouderbijdrage, schoolactiviteiten (zoals schoolreis of werkweek) en kosten voor materiaal (zoals een boekentas of schrijfgerei).

De tegemoetkoming indirecte schoolkosten is in 2023 maximaal € 270 (per kind, per schooljaar) op het voortgezet onderwijs/mbo en maximaal € 50 op het basisonderwijs. 

Voor wie is het?

 • Uw kind zit op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo.
 • Iedereen met een inkomen, dat niet hoger is dan 110% van een bijstandsuitkering. Kijk voor de precieze bedragen bij 'Voorwaarden'.

 • In het lopende schooljaar van de aanvraag is uw kind jonger dan 18 jaar.
  hbo- en wo-studenten komen niet in aanmerking, omdat zij al studiefinanciering kunnen ontvangen voordat zij 18 jaar oud zijn.

En een bijdrage voor een laptop, tablet of een computer?

Vaak heeft uw kind voor school een computer, laptop of tablet nodig. Zit uw kind op het voortgezet onderwijs of het mbo? Dan kunt u een bijdrage voor een laptop, tablet of computer krijgen.

Aanvragen

Print het aanvraagformulier indirecte schoolkosten voor het schooljaar 2022-2023 uit en vul het in.

Geen printer of pc? Haal het aanvraagformulier op bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis of bel ons: 0255 567200. Dan sturen wij u het aanvraagformulier per post.

Op het formulier staat wat u moet invullen en welke documenten u moet bijvoegen.

Stuur daarna uw aanvraag per post naar:

 • Gemeente Velsen
 • Domein Samenleving
 • Postbus 168
 • 1970 WD IJmuiden.

Of geef het ingevulde formulier af bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis.

Voorwaarden

De tegemoetkoming voor indirecte schoolkosten is een vorm van bijzondere bijstand. De bijstand is er voor elke Nederlander die hier woont en voor elke vreemdeling die hier rechtmatig verblijft. Iedereen met een laag inkomen en een gering vermogen kan in aanmerking komen: 

 • als uw netto inkomen niet meer is dan 110% van de bijstandsnorm.
 • u heeft niet veel spaargeld.

Ook als u geen bijstand ontvangt, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor indirecte schoolkosten:

 • Uw kind zit op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of MBO en is jonger dan 18 jaar op de datum van aanvraag.
 • U hebt aantoonbare kosten gemaakt. Bewaar daarom de bewijsstukken (aankoopbonnen). Wij kunnen om die bewijzen vragen en dan moet u ze kunnen laten zien.

Meer informatie

 

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.