IJmondgemeenten onderschrijven aanbevelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid

13 april 2023
Actueel nieuws

Voor de colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen staat een gezondere leefomgeving voor onze inwoners voorop. Daarom onderschrijven we de aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet in het rapport ‘Industrie en omwonenden’.

We vinden dat gezondheid en een gezonde leefomgeving een belangrijkere plek moet krijgen in beleid, wet- en regelgeving in Nederland. Daarnaast vinden wij dat de gezondheid van onze inwoners deel moet uitmaken van de bovenwettelijke maatwerkafspraken die het Rijk gaat maken met Tata Steel. Voor de korte termijn kan binnen het huidige systeem van vergunningverlening, toezicht en handhaving worden gekeken welke ruimte er is om te zorgen voor een gezondere leefomgeving.

De IJmondgemeenten gaan het rapport verder bestuderen en komen naar verwachting dinsdag 18 april met een uitgebreidere reactie in een collegebericht aan de gemeenteraden.

Rapport lezen

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is te lezen op www.onderzoeksraad.nl.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.