Hulp in de huishouding

Beschrijving

Bent u door ziekte, ouderdom of een beperking zelf niet in staat om huishoudelijk werk te doen? En lukt het u niet om dit probleem zelfstandig op te lossen? U kunt mogelijk in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden vanuit de Wmo.

Aanvragen

 U kunt zich op 2 manieren aanmelden voor hulp.

  1. Vul het Wmo-meldingsformulier in.
  2. Neem contact op met het Klant Contact Centrum via 0255 567200 of 140255 (zonder kengetal).

Een medewerker van het domein Samenleving neemt telefonisch contact met u op. U hoort dan hoe u melding wordt afgehandeld.
Het kan zijn dat er een huisbezoek op volgt.

Bijzonderheden

Er wordt verwacht dat u eerst zelf kijkt of u zelfstandig hulp in het huishouden kunt regelen. Bijvoorbeeld door een schoonmaakhulp in te huren of door hulp te vragen uit uw sociaal netwerk, bijvoorbeeld familie of vrienden. Lukt dit niet, dan kan er mogelijk hulp bij het huishouden vanuit de Wmo worden ingezet. De Wmo beslist of hulp bij het huishouden voor u noodzakelijk is en hoeveel hulp u kunt krijgen.

Er wordt rekening gehouden met gebruikelijke hulp. Dit houdt in dat er wordt gekeken of er personen in het huishouden aanwezig zijn die de huishoudelijke taken kunnen overnemen. Als dit het geval is, dan kan er geen hulp bij het huishouden vanuit de Wmo worden ingezet.

De problemen in de uitvoering van het huishouden moeten langer dan 6 weken aanwezig te zijn. Mogelijk kunt u voor een kortere periode aanspraak maken op uw zorgverzekering.

Contactgegevens

Gemeente Velsen / Domein Samenleving


Domein Samenleving
Postbus 168
1970 AD IJmuiden

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur via 0255 567200

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.