Huisvestingsvergunning

Beschrijving

Als u in Gemeente Velsen komt wonen in de sociale huursector heeft u een huisvestingsvergunning nodig.

Huurt u een woning van een van de woningcorporaties? Dan krijgt u van de woningcorporatie de huisvestingsvergunning.

Huurt u zelfstandig een woning in de vrije sector en is de huurprijs in 2023 lager dan € 808,06? Dan heeft u een huisvestingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. ‘Zelfstandig’ betekent dat u in ieder geval een eigen voordeur, keuken en toilet hebt.

Aanvragen

Stap 1 -  Aanvragen formulier

Bel 0255 567200 of mail naar wonen@velsen.nl en vraag het aanvraagformulier huisvestingsvergunning aan.

Stap 2 Invullen en meesturen

Vul het formulier volledig in en stuur mee:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs
  • Verklaring van de verhuurder (is een onderdeel van het formulier)
  • Werkgeversverklaring.

Procedure

Meestal krijgt u binnen 2 weken bericht. Soms duurt het langer, maar uiterlijk ontvangt u binnen 6 weken een bericht.

Voorwaarden

U krijgt als huurder een huisvestingsvergunning als u aan deze voorwaarden (2023) voldoet:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of wordt op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander behandeld.
  • Of u bent vreemdeling met een rechtmatig verblijf in Nederland..
  • Inkomensgrens eenpersoonshuishoudens: € 44.035.
  • Inkomensgrens meerpersoonshuishoudens: € 48.625.

Kosten

Tarief 2023

Omschrijving Kosten
Huisvestingsvergunning € 12,00

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.