Huiselijk geweld en kindermishandeling

Als u een vermoeden hebt van:

 • Huiselijk geweld (partner / ouder / kind)
 • Kindermishandeling
 • Ouderenmishandeling
 • Verwaarlozing (ouderen of kinderen)

Dan willen wij u graag informeren over wat u kunt doen.

Eén signaal is geen signaal maar wel een teken om alert te zijn. Let bij een volgende keer op de volgende signalen:

 • Duur
 • Ernst
 • Leeftijd
 • Vorm van bedreiging
 • Omstandigheden

Let bij het maken van een melding op de volgende dingen:

 • Maak de zaak concreet
 • Wat heb ik gezien?
 • Wat heb ik gehoord?
 • Wanneer?
 • Wie waren / zijn erbij betrokken?
 • Waar?

Meer informatie

Ga  naar Veilig Thuis Kennemerland en/of bel gratis het landelijk nummer van Veilig Thuis, 0800 2000 (24 uur per dag / 7 dagen per week). Ook als u zelf slachtoffer bent van mishandeling of huiselijk geweld kunt u hier terecht. Bij nood belt u met 112.

Kinderen vanaf 8 jaar kunnen ook terecht bij de Kindertelefoon(externe link).

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.