Huiselijk geweld en kindermishandeling

Gaat het niet goed binnen uw gezin? Of maakt u zich zorgen om een ander gezin? Goed dat u daar iets aan wilt doen. 

Het stoppen van geweld lukt meestal niet zonder hulp. Bij Veilig Thuis kunt u terecht met uw verhaal en vragen.

Voor (anoniem) advies en/of het melden van huiselijk geweld of kindermishandeling belt u Veilig Thuis: 0800 2000

Bij direct levensgevaar belt u 112.

Wat is huiselijk geweld of kindermishandeling

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling denk je al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, verwaarlozing of financiële uitbuiting. Het kan voorkomen bij kinderen, volwassen of ouderen.

Voorbeelden

  • Verwaarlozing, niet zorgen voor eten, drinken of (schone)kleding.
  • Psychisch geweld, ofwel geestelijke mishandeling, denk bijvoorbeeld aan uitschelden, vernederen, spullen kapot maken etc.
  • Fysieke mishandeling, zoals schoppen of slaan.
  • Seksueel geweld, zoals ongewild aanraken of seks tegen uw zin.
  • (Dreiging van) eerwraak of huwelijksdwang. Als u tegen uw zin moet trouwen of niet mag scheiden.
  • Financiële uitbuiting.

Zet de eerste stap

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld. Het komt voor in alle culturen en op alle leeftijden.

Het kan lastig zijn om te herkennen of er sprake is van huiselijk geweld. Besef dat het normaal is dat u twijfelt. Misschien is er niets aan de hand, maar wat als uw zorgen terecht zijn? Dan kunt u een groot verschil maken in iemands leven. Vertrouw op uw onderbuik gevoel en deel uw zorgen.

Dit kunt u doen als u denkt dat het niet goed gaat

Het is belangrijk dat er hulp komt, want geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten.
U kunt uw vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling ook bespreken met degene om wie het gaat. Zo kunt u samen kijken welke stappen er gezet moeten worden.

Contact

U kunt gratis bellen met het landelijk nummer van Veilig Thuis, 0800 2000 . Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Ook als u zelf slachtoffer bent van mishandeling of huiselijk geweld kunt u hier terecht. Bij nood belt u met 112.
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen ook terecht bij de Kindertelefoon, 0800 0432.