Houtstook

Veel mensen vinden een brandend haardvuurtje, houtkachel of vuurkorf gezellig. De rook is helaas niet gezond voor u en uw omgeving. Wilt u rekening houden met uw buren? Laat de open haard, houtkachel en vuurkorf uit als het windstil of mistig weer is.  

In Nederland veroorzaken we met z’n allen meer fijnstof door het stoken van hout dan door autorijden. Wist u dat 2 uur stoken evenveel fijnstof in de lucht brengt als een auto die van Amsterdam naar Milaan rijdt? 

Naast fijnstof zitten er in houtrook nog meer schadelijke stoffen. Zoals koolmonoxide, vluchtige organische stoffen, PAK’s en roet. Een deel van die stoffen kan kanker veroorzaken.  

Rekening houden met buren 

Bij windstil of mistig weer is houtstoken minder gezellig. De rook van uw open haard of houtkachel blijft hangen tussen de huizen. Kinderen, ouderen en mensen met luchtwegklachten kunnen dan extra last hebben van houtrook. Het inademen van houtrook kan bij hen leiden tot kortademigheid en benauwdheid.  

Kijk op de website van Milieudienst ODIJmondexterne-link-icoon voor meer informatie en een filmpje waarin een inwoner uitlegt hoe hij afspraken maakte met zijn buren. 

Wanneer wel en wanneer niet stoken

Stookwijzer 

Op stookwijzer.nuexterne-link-icoon van  kunt u zien wanneer u beter niet kunt stoken om overlast voor uw buren te voorkomen.  De Stookwijzer geeft een directe melding op postcodeniveau. De meldingen van de Stookwijzer gaan dus over het 'hier en nu' en zijn lokaal. Iedereen kan op elk moment van de dag de Stookwijzer raadplegen. De Stookwijzer kijkt daarnaast ook naar de situatie voor de komende 24 uur.  

Stookalert 

Een stookalert via rivm.nl/stookalertexterne-link-icoon heeft een andere insteek. Het is een actieve oproep om niet te stoken. Zoals bij

  • ongunstige weersomstandigheden,
  • slechte luchtkwaliteit door fijnstof,
  • of een combinatie van beide.

Deze oproep geldt voor een groot gebied. Een voorbeeld van zo'n oproep is bijvoorbeeld: 'Stook deze middag en avond niet in de provincie Noord-Holland.’ 

Als u zich aanmeldt voor het stookalert, krijgt u een bericht op dagen dat een stookalert geldt. U ontvangt dit bericht rond 12.00 uur via e-mail. 
Aanmelden kan via: rivm.nl/houtrook/stookalertexterne-link-icoon.

De Stookwijzer en het Stookalert gebruiken verschillende gegevensbronnen. Ze gebruiken allebei een ander tijdsverloop en een andere gebiedsgrootte. Bovendien richt het stookalert zich op extremere omstandigheden die meerdere uren aanhouden. Daarom wordt vaak nog geen stookalert afgegeven als de Stookwijzer lokaal een negatief stookadvies (code rood) geeft. Andersom zal de Stookwijzer wel altijd code rood geven voor de provincie waarvoor een stookalert is afgegeven. 

Overlast melden 

Heeft  u regelmatig last van de houtkachel, open haard of vuurkorf van de buren? En helpt een gesprek niet? Dan kunt u een melding doen van de overlast 

  1. bij de gemeente via owtoezicht@velsen.nl
  2. via stookwijzer.nuexterne-link-icoon. Deze melding gaat automatisch naar de gemeente Velsen.